Kiểm tra chương III - Đại 9

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 527Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương III - Đại 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương III - Đại 9
	 KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI 9
Họ và tờn: .. Thời gian: 45 phỳt 
ĐỀ BÀI.
Bài 1 : Giải cỏc hệ phương trỡnh sau : A / 	B/ 	
Bài 2 : Hai người làm chung một cụng việc trong 20 ngày thỡ xong. Nếu người thứ nhất làm 12 ngày, và người thứ hai làn 15 ngày thỡ chỉ được cụng việc đú. Hỏi mỗi người làm riờng thỡ xong cụng việc đú trong bao lõu ? 
Bài 3 (0,5đ):Cho đường thẳng:2mx-(n-1)y=m (d). Xác định m, n biết (d) đi qua A(2;-1) và B(-1;3)
Bài 4 (0,5đ): Cho hệ 	 ( với k là số cho trước)
Tìm k để hệ trên có nghiệm duy nhất thoả mãn: x ³ 0; y ³ 0
BÀI LÀM:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
	 KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI 9
Họ và tờn: .. Thời gian: 45 phỳt 
Lớp 9A
ĐỀ BÀI.
Bài 1 : Giải cỏc hệ phương trỡnh sau : A / 	B/ 	
Bài 2: Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 5 giờ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ và vòi thứ hai chảy trong 2 giờ thì được bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?
Bài 3 (0,5đ): Xác định a, b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua 2 điểm: A(- 1; 4) và B(2; 3)
Bài 4(0,5đ) : cho hệ 	 ( với m là số cho trước)
Tìm m để hệ trên có nghiệm duy nhất thoả mãn: x ³ 0; y ³ 0
BÀI LÀM:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_CHUONG_III_DAI_9.doc