Kiểm tra chương I Môn Đại số 9, Thời gian: 45 phút

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 790Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương I Môn Đại số 9, Thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương I Môn Đại số 9, Thời gian: 45 phút
Họ và tên học sinh
.
Lớp 9 ... (Thứ 3-8/10/201?)
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn Đại số 9
Thời gian: 45 phút
Điểm
ĐỀ BÀI
I) TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. ?
A. 12;	B. – 12;	C. 1442 ;	D. ±12
Câu 2. =?
A. ±7;	B. – 7 ; 	C. 7 ; 	D. – 492
Câu 3. =?
A. 4; 	B. – 4 ; 	C. 2 ; 	D. – 2 .
Câu 4. = ?
A. 9 ; 	B. 3 ; 	C. – 9 ; 	D. 92 .
Câu 5. Câu nào đúng, câu nào sai? (Đúng thì ghi Đ, sai thì ghi S)
A. ;	B. Với a ³ 0 ta có ³0;
C. ;	D. .
II) TỰ LUẬN (7 điểm).
Bài 1 (3đ). Thực hiện các phép tính:
a) ; 	b) .
Bài 2 (3đ). Cho biểu thức 
a) Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa.
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Với giá trị nào của x thì A < 1
Bài 3 (1đ). Chứng minh: 
 (lớp chọn)
BÀI LÀM:

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_1_tiet_CI_DS9.doc