Kiểm tra chất lượng học kì I - Đồng Tháp năm học: 2012-2013 môn thi: Toán- lớp 12

doc 5 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 796Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng học kì I - Đồng Tháp năm học: 2012-2013 môn thi: Toán- lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chất lượng học kì I - Đồng Tháp năm học: 2012-2013 môn thi: Toán- lớp 12
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
 ĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013
 Môn thi: Toán- lớp 12
 Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢC HỌC SINH (7,0 điểm)
Câu I (3.0 điểm)
	Cho hàm số ( C )
	1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
	2. Xác định m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt.
Câu II (2.0 điểm)
	1. Tính 
	. 
	2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn 
Câu III (2,0 điểm)
	Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên bằng 2a
	a) Tính thể tích của khối chóp theo a.
	b) Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
II. PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
 Học sinh chọn (câu IV.a; V.a hoặc IV.b; V.b)
Câu IV.a (2,0 điểm)
Cho hàm số: 
Viết phương trình tiếp tuyến với tại các giao điểm của với 
Câu V.a (1,0 điểm) 
	1) Giải phương trình : 
2) Giải bất phương trình sau: 
 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
 Câu IV.b (2,0 điểm)
	Cho hàm số (C)
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị và Ox
Câu V. b (1,0 điểm) 
	1) Cho hàm số . Chứng tỏ rằng: 
	 2) Cho hàm số: 
Tìm các giá trị của tham số k để đường thẳng d: cắt tại 2 điểm phân biệt.
-------------------Hết-------------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung
Điểm
1 (3 đ)
1) (2 điểm)
TXĐ : 
0.25
Sự biến thiên:
 Giới hạn của hàm số tại vô cực: = + ; = - 
0.25
 Chiều biến thiên: y’ = x2 +4x – 3 , y’ = 0 x= 1, x=3. 
 Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 3).
 Hàm số nghịch biến trên khoảng (- ; 1) và (3; +) 
0.25
0.25
 Cực trị : Hàm số đạt cực tiểu tại x =1 yct = 
 Hàm số đạt cực đại tại x =3 ycđ = 0 
 Bảng biến thiên 
0.25
x
y¢
y
3
0
+¥
-¥
 1
0
+
–
–
0
+¥
– ¥
0.25
Đồ thị: O(0;0) và (3;0) 
0.5
2.(1 điểm)
Ta có 
Đặt (C)
 y = m (d)
Vậy để phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi 
0.25
0.25
0.5
2 (3 đ)
1.(1 điểm)
0.25
0.25
0.25
Vậy A = 38
0.25
3) (1 điểm)
Xét trên đoạn ; hàm số đã cho có: ; 
0.25
0.25
; ; 
0.25
Kết luận ; 
0.25
3
(1đ)
a.Gọi H là chân đường cao của hình chóp, xác định góc giữa đương thăng và mặt phẳng
la góc SAH=SBH=SCH=SDH=
0.25
Tính đường cao SH=
0.25
Tính diện tích đáy 
0.25
Tính thể tích 
 S
 A D
450
H
 B C
0.25
b. Ta có tam giác SHB vuông cân nên HS=HB (1)
0.25
 Mặt khác: HA=HB=HC=HD (2)
0.25
 TỪ (1) VÀ (2) suy ra H là tâm mặt cầu ngoài tiếp hình chóp S.ABCD
0.25
 Và bán kính R= HS=
0.25
4a
(1 đ)
PTHĐGĐ của và là: 
0.5
– 
– 
0.25
– Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: 
0.25
5a
(2đ)
 (1)
.Đk: x > 3
0.25
(1) 
0.25
 (x-3)(x-1) = 8 x2 4x – 5 = 0 x= 1 (loại) , x = 5 
.Vậy phương trình có nghiệm : x =5 
0.5
0.25
0.25
0.5
4b
(1 đ)
Giao điểm (C) và Ox là B(-1;0)
0.25
Hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại B là : 
0.25
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại B là : y=-(x+1)=
0.5
5b
(1 đ)
1)
0.5
0.5
Xét phương trình: (*) 
0.5
– d: cắt tại 2 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt phương trình (2) có duy nhất nghiệm khác 0, tức là 
0.25
– Vậy, với thì d cắt tại 2 điểm phân biệt.
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docDE-THI-THU-TOAN 12 HKI - NVK.doc