Kiểm tra chất lượng đầu năm học 2015-2016 môn: Toán - lớp 9 (thời gian 90 phút ) - Đề 3

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1029Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng đầu năm học 2015-2016 môn: Toán - lớp 9 (thời gian 90 phút ) - Đề 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chất lượng đầu năm học 2015-2016 môn: Toán - lớp 9 (thời gian 90 phút ) - Đề 3
 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016
MÔN : TOÁN - LỚP 9 (Thời gian 90 phút )
ĐỀ 3:
Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:
	a) x + 3 = 0;
	b) (x + 5)(x – 7) = 0;
	c) 
Câu 2 (2,0 điểm). Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
	a) x + 5 > - 2;
	b) 3x < 12.
Câu 3 (2,0 điểm)
Một ô tô ngày đầu tiên tiêu thụ 25% số xăng trong thùng, ngày thứ hai tiêu thụ 20% số xăng còn lại. Sau hai ngày đó, số xăng còn lại trong thùng nhiều hơn số xăng đã tiêu thụ là 10 lít. Hỏi lúc đầu thùng có bao nhiêu lít xăng ?
Câu 4 (2,5 điểm)
	Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, AC = 4cm, đường phân giác của góc BAC cắt BC tại D.
	a) Tính độ dài đoạn thẳng DB ? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)
	b) Chứng minh: AHB ∽ CAB;
	c) Chứng minh: AH2 = HB.HC.
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình vẽ bên dưới. 
Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABCDEF.
Tính thể tích của hình lăng trụ đứng ABCDEF.
–––––––– Hết ––––––––
HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI
 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016
MÔN : TOÁN - LỚP 9 (Thời gian 90 phút )
ĐỀ 3:
Câu
Phần
Nội dung
Điểm
Câu 1
(2,5 đ)
a)
x + 3 = 0 x = -3
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-3} 
0,25
0,25
b)
(x + 5)(x – 7) = 0;
 x + 5 = 0 hoặc x – 7 = 0
 x = - 5 hoặc x = 7
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-5; 7}
0,25
0,25x2
0,25
c)
ĐKXĐ: x 1; x - 1 
Suy ra: x2 + 3x – 4 + x2 + x = 2x2
 4x = 4
 x = 1 (không thỏa mãn ĐKXĐ). 
Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2
(2 điểm)
a)
x + 5 > - 2 x > - 7
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > - 7
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số đúng.
0,25
0,25
0,5
b)
3x < 12 x < 4
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số đúng.
0,25
0,25
0,5
Câu 3
(2 điểm)
Gọi số lít xăng trong thùng lúc đầu là x (x > 10)
Số xăng tiêu thụ trong ngày đầu là (lít)
Số xăng còn lại sau ngày đầu là (lít)
Số xăng tiêu thụ trong ngày thứ hai là (lít)
Số xăng còn lại sau hai ngày là (lít)
Theo đề bài ta có phương trình: 
Giải phương trình tìm được x = 50 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy lúc đầu thùng có 50 lít xăng.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 4
(2,5 đ)
a) 
* Tính được BC = 5cm
* Vì AD là đường phân giác của góc BAC nên: 
* Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
* Tính được DB = (cm) 2,14 (cm).
0,25
0,25
0,25
0,25
b)
Xét AHB và CAB có: 
 = = 900
 là góc chung
Do đó AHB ∽ CAB (g - g)
0,5
c)
Xét CHA và CAB có: 
 = = 900
 là góc chung
Do đó CHA ∽ CAB (g - g)
Theo câu b) AHB ∽ CAB. 
Do đó: AHB ∽ CHA
 AH2 = HB.HC
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 5
(1 điểm)
a)
Sxq = 2p.h
Với p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao.
0,25
0,25
b)
 V = S.h
0,5
* Chú ý: Học sinh làm cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa. Riêng câu 4 học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không chấm điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • doc2_de_va_dap_an_Kiem_tra_CLDN_mon_Toan_9.doc