Kiểm tra 15 phút môn: Hình học 9 chương 1

docx 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2085Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút môn: Hình học 9 chương 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 15 phút môn: Hình học 9 chương 1
Họ và tên: .............
Lớp:  KIỂM TRA 15 PHÚT
 Môn: Hình học 9
Điểm
Lời phê của thầy cô
Đề bài
Bài 1(3 điểm): 
Cho hình vẽ bên, hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B, 
từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc C?
Bài 2( 1 điểm) : Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng
 Hệ thức đúng trong hình vẽ sau là: 
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 
Bài 3(6 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Biết AH= 4, BH = 3. Tính BC và số đo góc C ?
Bài làm
......

Tài liệu đính kèm:

  • docxKiem_tra_15p_Hinh_9_chuong_1.docx