Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 9 chương 1

docx 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1007Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 9 chương 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 9 chương 1
Tuần: 9	Ngày soạn:15/10/2015	
Tiết: 18	Ngày dạy: 24/10/2015 lớp 9A2
KIỂM TRA 1 TIẾT
________________
I Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của hs.
2.Kĩ năng:
-Rèn kỹ năng về thực hiện phép tính căn bậc hai ;căn bậc ba; rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai, trục căn;áp dụng các phép biến đổi để tìm x;.
3.Thái độ: Rèn tính cẩn thận làm bài nghiêm túc.
II Ma trận 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng 
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Khái niệm căn bậc hai
Hiểu khái niệm căn bậc hai số học
Hiểu và vận dụng được hằng đẳng thức
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0
10
1
1,0
10
2
2
20
Liên hệ các phép toán cộng trừ nhân chia và phép khai phương
Thực hiện các phép tính căn bậc hai
Ap dụng các phép biến đổi để tìm x
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0
20
1
1,0
10
3
3
30
Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai, căn bậc ba
Thực hiện các phép tính căn bậc ba
Hiểu và vận dụng được các phép biến đổi để tính, rút gọn, trục căn
Ap dụng các phép biến đổi để tìm x
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0
10
3
3,0
30
1
1,0
10
5
5
50
Tổng Số câu
Tổng Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0
20
6
6,0
60
2
2,0
20
10
10
100
III. ĐỀ 
Câu 1: (4 điểm) Thực hiện php tính:
a) 
b) 
c)
d ) 
Câu 2: (1,0 điểm) Trục căn ở mẫu số
A=
Câu 3: (3 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
a)
b) với a>0
c) với x≠ -
Câu 4: (2 điểm) Tìm x, biết:
a)
b) với x≥1
---------HẾT---------
IV. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
Câu 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 	1 điểm
b) 	1 điểm
c)	1 điểm
d ) 	 1 điểm
Câu 2: (1,0 điểm) Trục căn ở mẫu số
 	1 điểm 
Câu 3: (3 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
a)	1 điểm
b) với a>0	1 điểm
c) với x≠ -	1 điểm
Câu 4: (2 điểm) Tìm x, biết:
a)	1 điểm
Vậy x= 5 
Điều kiện: x≥1
b)	1 điểm
So với điều kiện: x=5(nhận)
Vậy x=5.
GVBM

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KT_1_TIET_18TOAN_9DS.docx