Kiểm tra 1 tiết Hình học 9 - Trường THCS Phú Lộc

doc 10 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 5287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết Hình học 9 - Trường THCS Phú Lộc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết Hình học 9 - Trường THCS Phú Lộc
Trường THCS Phú Lộc Kiểm tra 1 tiết 
Lớp: 9 /5 Môn Toán 9 (Năm học 2015-2016)
Họ và tên:
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
(Học sinh làm trực tiếp trên đề)
 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
	Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong hình 1, bằng:
A.	B.	C.	D.
Câu 2: Trong hình 2, bằng: Hình 1
A.	B.	 	
C.	D. Hình 2
Câu 3: Trong hình 3, các hệ thức sau, hệ thức nào sai: Hình 3
A.	B.	C.	D.
Câu 4: Trong hình 3, cot C bằng:
A.	B.	C.	D.
Câu 5:Trong hình 3, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng:
A.	B.	C.	D.
Câu 6: Trong tam giác vuông ABH, chiều cao AC có độ dài là:
A.	B.	C.	D.
Câu 7: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng
A.	B.	C.	D.
Câu 8: Trong các công thức sau, công thức nào sai
A.	B.	C.	D.
II/ PHẦN TỰ LUẬN :	( 6 điểm )
Bài 1: (3 điểm) Cho Tính sin, tan, cot.
Bài 2: (3 điểm) Giải tam giác vuông ABC biết 
Bài làm
Trường THCS Phú Lộc Kiểm tra 1 tiết 
Lớp: 9 / Môn Toán 9 (Năm học 2015-2016)
Họ và tên:
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
(Học sinh làm trực tiếp trên đề)
 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
	Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong hình 1, bằng:
A.	B.	C.	D.
Câu 2: Trong hình 2, bằng: Hình 1
A.	B.	 	
C.	D. Hình 2
Câu 3: Trong hình 3, các hệ thức sau, hệ thức nào sai: Hình 3
A.	B.	C.	D.
Câu 4: Tia nắng của mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 36, chiều cao của cây có bóng trên mặt đất dài 27m là:
A.	B.	C.	D.
Câu 5:Trong hình 3, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng:
A.	B.	C.	D.
Câu 6: Trong tam giác vuông ABH, chiều cao AC có độ dài là:
A.	B.	C.	D.
Câu 7: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng
A.	B.	C.	D.
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB:AC=5:4 và BC = 82cm. Khi đó BH bằng:
A.	B.	C.	D.
	II/ PHẦN TỰ LUẬN :	( 6 điểm )
Bài 1: (1,5 điểm) Dựng góc nhọn biết tan 
Bài 2: (1,5 điểm) Cho Tính sin, tan, cot.
Bài 3: (3 điểm) Giải tam giác vuông ABC biết 
Bài làm
Trường THCS Phú Lộc Kiểm tra 1 tiết 
Lớp: 9 / Môn Toán 9 (Năm học 2015-2016)
Họ và tên:
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
(Học sinh làm trực tiếp trên đề)
 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
	Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong hình 1, bằng:
A.	B.	C.	D.
Câu 2: Trong hình 2, bằng: Hình 1
A.	B.	 	
C.	D. Hình 2
Câu 3: Trong hình 3, các hệ thức sau, hệ thức nào sai: Hình 3
A.	B.	C.	D.
Câu 4: Tia nắng của mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 36, chiều cao của cây có bóng trên mặt đất dài 27m là:
A.	B.	C.	D.
Câu 5:Trong hình 3, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng:
A.	B.	C.	D.
Câu 6: Trong tam giác vuông ABH, chiều cao AC có độ dài là:
A.	B.	C.	D.
Câu 7: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng
A.	B.	C.	D.
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB:AC=5:4 và BC = 82cm. Khi đó HC bằng:
A.	B.	C.	D.
	II/ PHẦN TỰ LUẬN :	( 6 điểm )
Bài 1: (1,5 điểm) Dựng góc nhọn biết tan 
Bài 2: (1,5 điểm) Cho Tính sin, tan, cot.
Bài 3: (3 điểm) Giải tam giác vuông ABC biết 
Bài làm
Trường THCS Phú Lộc Kiểm tra 1 tiết 
Lớp: 9 / Môn Toán 9 (Năm học 2015-2016)
Họ và tên:
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
(Học sinh làm trực tiếp trên đề)
 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
	Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong hình 1, bằng:
A.	B.	C.	D.
Câu 2: Trong hình 2, bằng: Hình 1
A.	B.	 	
C.	D. Hình 2
Câu 3: Trong hình 3, các hệ thức sau, hệ thức nào sai: Hình 3
A.	B.	C.	D.
Câu 4: Tia nắng của mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 36, chiều cao của cây có bóng trên mặt đất dài 27m là:
A.	B.	C.	D.
Câu 5:Trong hình 3, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng:
A.	B.	C.	D.
Câu 6: Trong tam giác vuông ABH, chiều cao AC có độ dài là:
A.	B.	C.	D.
Câu 7: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng
A.	B.	C.	D.
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB:AC=5:4 và BC = 82cm. Khi đó AB2 bằng:
A.	B.	C.	D.
	II/ PHẦN TỰ LUẬN :	( 6 điểm )
Bài 1: (1,5 điểm) Dựng góc nhọn biết tan 
Bài 2: (1,5 điểm) Cho Tính sin, tan, cot.
Bài 3: (3 điểm) Giải tam giác vuông ABC biết 
Bài làm
Trường THCS Phú Lộc Kiểm tra 1 tiết 
Lớp: 9 / Môn Toán 9 (Năm học 2015-2016)
Họ và tên:
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
(Học sinh làm trực tiếp trên đề)
 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
	Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong hình 1, bằng:
A.	B.	C.	D.
Câu 2: Trong hình 2, bằng: Hình 1
A.	B.	 	
C.	D. Hình 2
Câu 3: Trong hình 3, các hệ thức sau, hệ thức nào sai: Hình 3
A.	B.	C.	D.
Câu 4: Tia nắng của mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng , chiều cao của cây có bóng trên mặt đất dài 27m là:
A.	B.	C.	D.
Câu 5:Trong hình 3, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng:
A.	B.	C.	D.
Câu 6: Trong tam giác vuông ABH, chiều cao AC có độ dài là:
A.	B.	C.	D.
Câu 7: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng
A.	B.	C.	D.
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB:AC=5:4 và BC = 82cm. Khi đó AC2 bằng:
A.	B.	C.	D.
	II/ PHẦN TỰ LUẬN :	( 6 điểm )
Bài 1: (1,5 điểm) Dựng góc nhọn biết tan 
Bài 2: (1,5 điểm) Cho Tính sin, tan, cot.
Bài 3: (3 điểm) Giải tam giác vuông ABC biết 
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_1_TIET_HH_9.doc