Kiểm tra 1 tiết Hình 7 chương II

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 710Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết Hình 7 chương II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết Hình 7 chương II
KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH 7 CHƯƠNG II
Câu 1 : (2 điểm) : Cho ABC cân tại B, có ∠A= 700. Tính số đo ∠B?
Câu 2 : ( 3 điểm )
Cho tam giác ABC có AB = 8 cm , AC = 6 cm , BC = 10 cm.
a.Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao ?
b. Kẻ AH vuông góc với BC . Biết BH = 6,4 cm. Tính AH.
Câu 3: (5,0 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của  CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
a) Chứng minh : Δ ABM = Δ ACN
b) Kẻ BH ⊥ AM ; CK ⊥ AN ( H ∈ AM; K ∈ AN ) . Chứng minh : AH = AK
c) Gọi O là giao điểm của HB và KC. Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?
Đáp án Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 hình học 7
Câu
Đáp án
Điểm
 Câu 1:
( 2 điểm)
 Vẽ hình , ghi GT-KL đúng
Chứng minh : ∠C = ∠B
Tính đúng ∠C = 550
0,5
0,5
1
Câu 2
( 3 điểm)
Xét  BC2 = 102 =100
AB2 + AC2 = 62 + 82 = 100
Suy ra: BC2 = AB2 + AC2 (=100)
Suy ra tam giác ABC vuông tại A ( định lý Pitago đảo)
2
Vẽ hình đúng tỉ lệ
Xét tam giác vuông AHB có
AB2 = AH2 + BH2 ( ĐL Py – ta – go)
AH2 = AB2 – BH2
AH2 = 62 – 3,62 = 36 – 12,96 = 23,04
AH = √23,04 = 4,8 (cm)
0,5
0,5
Câu 3
a) Theo (gt) Δ ABC cân tại A ⇒ ∠ABC = ∠ACB
Mà: ∠ABC + ∠ABM = ∠ACB + ∠ACN ⇒ ∠ABM = ∠ACN   (1)
Xét : ΔABM và ΔACN
Có :  AB  =  AC            (gt)
∠ABM  = ∠ACN        ( theo (1) )
BM  =  CN           ( gt )
ΔABM = ΔACN ( c.g.c )         (2)
b)  Xét :     ΔABH và ΔACK  là hai tam giác vuông
Có   :   Cạnh huyền : AB = AC     (gt)
Góc nhọn    ∠BAH = ∠CAH     ( từ (2) suy ra )
⇒ ΔABH = ΔACK   ( cạnh huyền – góc nhọn )
⇒   AH = AK
c)  Chứng minh được : Δ BMH = Δ  CNK
⇒   ∠HBM = ∠KCN
⇒   ∠OBC = ∠OCB
⇒   ΔOBC cân tại O
1
1,5
1,5
1

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_hinh_7_chuong_2_mot_tiet.doc