Kiểm tra 1 tiết chương I môn: Đại số 9 - Trường: THCS Hòa Bình

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 898Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết chương I môn: Đại số 9 - Trường: THCS Hòa Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết chương I môn: Đại số 9 - Trường: THCS Hòa Bình
Trường: THCS Hịa Bình
Lớp: 9A
Họ và tên: 
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
MƠN: ĐẠI SỐ
Thời gian làm bài 45 phút
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY GIÁO
Bài 1(1đ). Với giá trị nào của x thì căn thức có nghĩa ?
Bài 2. (3,5đ).Thực hiện phép tính:
	a) 
	b) 
	c) 
Bài 3. (2,5đ). Giải các phương trình sau:
	a) 
	b) 	
Bài 4 (3đ). Rút gọn biểu thức :
 với a ³ 0, và a ≠ 4.
a) Rút gọn biểu thức P
b) Tìm giá trị của a để P = 
b) Tìm giá nguyên của a để P cĩ giá trị nguyên.
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
NỘI DUNG
Điểm
Bài 1. (1đ)Để có nghĩa khi và chỉ khi 
Bài 2. (3,5đ)
a) = 
b) = 
c) 
Bài 3. (2,5đ) 
a) ..................................................................................
 .............................................................................
b) 
 ...................................................................................................................
Bài 4. (3đ)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_C1_DS_9.doc