Kiểm tra 1 tiết chương 1 (trắc nghiệm + tự luận) – Đề 1 môn: Toán 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 872Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết chương 1 (trắc nghiệm + tự luận) – Đề 1 môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết chương 1 (trắc nghiệm + tự luận) – Đề 1 môn: Toán 7
PHÒNG GD&ĐT TP. BẢO LỘC
Trường: . Lớp: 
Họ tên: 
KT1T CHƯƠNG 1(TN+TL)– ĐỀ 1
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 45 phút 
TRẮC NHIỆM. (3 điểm). 
Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Làm tròn số 79,136 đến chữ số thập phân thứ 2 ta được: 
	A. 79, 1	B. 79, 13	C. 79, 14	D. 79 
Câu 2. Cho x = 5. Khi đó bằng:
	A. 5	B. -5	 C. 5 hoặc -5 D. 0
Câu 3. Kết quả phép tính -2,05 + 1,73 bằng:
	A. 3,78	B. -3,78	C. 0,32	D. - 0,32
Câu 4. Kết quả phép tính bằng: 
	A.	B. 	C.	D.
Câu 5. Kết quả phép tính bằng: 
	A. 1	B. - 1	C. 	D. 
Câu 6. Từ đẳng thức a.b = c.d (a, b, c, d 0) ta có thể suy ra được tỉ lệ thức nào?
	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN TỰ LUẬN. (7điểm).
Bài 1.(2,5 điểm): Tính:
a) b) 
 c) d) 
Bài 2.(2,5 điểm): Tìm x biết: 
 d) e) 
Bài 3: (2 điểm)
Tìm hai số x, y biết: và x + y = 20
Tìm giá trị của x - y biết: và x + y = 4
D. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.
TRẮC NHIỆM. (3 điểm). Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
Câu 1 : C ; Câu 2 : D ; Câu 3 : B ; Câu 4 : A ; Câu 5 : A ; Câu 6 : C
PHẦN TỰ LUẬN. (7điểm).
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
1
a) 
1,0 điểm
 b) 
0,5 điểm
c) 
0,5 điểm
 d) 
0,5 điểm
2
0,75 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
 d) 
 hoặc 
0,5 điểm
e) 
 x - 1 = 3,5 hoặc x - 1 = -3,5 
 Suy ra x = 4,5 hoặc x = - 2,5 
0,25 điểm
3
+ Áp dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
+ Tính được x = 14;
 y = 6 
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
+ Áp dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
(còn cách giải khác đúng cho điểm tương tự.)
0,5 điểm
0,25 điểm
Tổng
7điểm
Giáo viên bộ môn
Trần Thị Hồng 
Duyệt của TT chuyên môn
Nguyễn Đình Nam

Tài liệu đính kèm:

  • docKT1T_DS_ch1DA.doc