Đề và đáp án kiểm tra cuối học kì II Toán lớp 1 - Trường Tiểu học Hợp Tiến A

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 370Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án kiểm tra cuối học kì II Toán lớp 1 - Trường Tiểu học Hợp Tiến A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án kiểm tra cuối học kì II Toán lớp 1 - Trường Tiểu học Hợp Tiến A
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP TIẾN A 
ĐỀ KIỂM TRA MễN TOÁN CUỐI HỌC KỲ II LỚP 1
(Thời gian: 40 phỳt)
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm) (M1)
Kết quả tính 36cm + 23cm là:
a: 66cm;	b: 76cm; 	c. 67cm; 	d. 59cm
Trên cây bưởi có 57 quả bưởi, Mẹ hái xuống 23 quả bưởi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi?
a: 24; 	b: 44; 	c. 34; 	d. 12
Số lớn nhất trong các số: 11; 46; 56; 87 là:
a: 11; 	b: 46; 	c. 87; 	d. 56
Số lớn nhất trong các số: 34; 31; 79; 42 là:
a: 31; 	b: 34; 	c: 42; 	d: 79
Bài 2: (1 điểm) (M1)
Đặt tính rồi tính:
22 + 45	56 + 12	87 – 55	29 – 8
Bài 3: (1 điểm) (M2)
Đặt tính rồi tính:
20 + 34 – 13 = 	 98cm + 1cm – 56cm = 	
46 – 13 + 35 = 	 54cm + 22cm – 43cm = 	
Bài 4: Điền dấu: , = vào ô trống: (2 điểm) (M2)
 12 + 13 
45 – 22
58 - 17 
40 + 1
37 - 21
12 + 20
16 + 33 
78 - 41
Bài 5: (1 điểm) (M2)
Viết số vào chỗ chấm:
Lúc 6 giờ, kim ngắn chỉ vào số , kim dài chỉ vào số
Lúc 3 giờ, kim ngắn chỉ vào số , kim dài chỉ vào số 
Bài 5: (2 điểm) (M3)
Một sợi dây dài 86cm. Bố cắt đi 34cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu cm?
Bài 6: (1 điểm) (M4)
Hình bên có: 
Có  hình vuông	
Có  hình tam giác
Người phụ trách
 Người ra đề (GVCN)
 Trần Văn Duân
 Đặng Lệ Thi
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II TOÁN LỚP 1
Bài 1: (2điểm) Mỗi câu khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 điểm
Câu 1: d;	Câu 2: c;	Câu 3:a; 	Câu 4: d
Bài 2: (1 điểm)	
Câu a: (1điểm)
Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm
Bài 3: (1điểm)
Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm.
Bài 4: (1điểm)
Câu a: (1điểm)
Đúng mỗi ý cho 0,25điểm
Bài 5: (1 điểm )
	Đúng mỗi ý cho 0,5đ
Bài 6: (2điểm)
Câu trả lời đúng cho 0, 5 điểm.
Viết được phép tính và tìm đúng kết quả cho 1 điểm.
Đáp số đúng cho 0,5 điểm.
Bài 7: (1 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng cho 0.5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docTOÁN LOP 1 ĐỀ 1 HUONG LIEN.doc