Đề và đáp án kiểm tra cuối học kì I Toán lớp 4 - Năm học 2015-2016

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 08/02/2021 Lượt xem 271Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án kiểm tra cuối học kì I Toán lớp 4 - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án kiểm tra cuối học kì I Toán lớp 4 - Năm học 2015-2016
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: TOÁN – Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút
Trường Tiểu học Vỹ Dạ
Họ và tên: ......
Lớp: 4/ 
Giáo viên coi
Điểm
Nhận xét của GV
GV chấm 1
GV chấm 2
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm)
Em hãy chọn và khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúngcho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1) Số 3 003 003 đọc là:
A. Ba triệu ba trăm linh hai 
B. Ba triệu ba nghìn không trăm linh ba
C. Ba mươi triệu ba trăm linh ba
D. Ba mươi triệu ba nghìn không trăm linh hai
Câu 2) giờ =.phút. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 10 
B. 12 
C. 15 
D. 20 
Câu 3) Hình chữ nhật có chiều rộng là 4dm và chiều dài là 6dm thì chu vi là:
A. 24 dm
B. 24 cm
C. 20dm 
D. 20cm 
Câu 4) Cạnh hình vuông là 5cm thì diện tích hình vuông là:
A. 30 cm2
B. 20cm2
C. 15cm2
D. 25cm2
Câu 5) Hình tứ giác bên có:
 A.Hai góc vuông, một góc nhọn và một góc tù 
 B. Hai góc vuông và hai góc nhọn 
 C. Hai góc vuông và hai góc tù 
 D. Ba góc vuông và một góc nhọn 
Câu 6) 2 tấn 9 yến = kg. Số cần điền vào chỗ chấm là
A. 2009
B. 2090
C. 2900
D. 209
Câu 7) Giá trị của chữ số 4 trong số 1 094 570 là:
A. 40
B. 400
C. 4000
D. 40000
 Câu 8) Trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:
A. 18 
B. 180 
C. 210
D. 120
II.TỰ LUẬN (6điểm)
Bài 1.(2điểm) Đặt tính rồi tính.
a) 296809 + 652411
................................
.................................
.................................
.................................
b) 70090 - 1998
................................
.................................
.................................
.................................
c) 459 x 305
................................
.................................
.................................
.................................
.................................
d)855: 45
...................................
.................................
.................................
.................................
.................................
Bài 2.(1điểm) :Tìm x biết : x - 659 = 1201
 ........................................
 ........................................
 ........................................
 ........................................
Bài 3.(2,5điểm) Tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi ? Mẹ bao nhiêu tuổi?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bài 4.(0,5điểm):Một bạn nhân một số với 12. Vì đặt các tích riêng thẳng cột nên được tích sai là 60.Tìm tích đúng.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2015- 2016
I.TRẮC NGHIỆM (4điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
B
B
C
D
A
B
C
D
II.TỰ LUẬN (6điểm)
Bài1) (2điểm)
 	 -Mỗi bài đúng đạt 0,5 điểm
 -Đặt tính đúng 0,25 điểm
 -Tính đúng 0,25 điểm
Kết quả là:
a) 949220 b) 68092 c)139995 d)19
Bài2) (1điểm) Tìm x biết : 
 x - 659 = 1201 
 x = 1201 + 659 (0,5 điểm)
 x = 1860 (0,5 điểm)
 Bài3) (2điểm) -Mỗi lời giải đúng đạt 0, 25 điểm
- Mỗi phép tính đúng đạt 0,75 điểm 
 - Đáp số đúng 0, 5 điểm 
 Giải 
 Tuổi con là:
 (46 - 28) : 2 = 9 (tuổi)
 Tuổi mẹ là:
 9 + 28 = 37 (tuổi) 
 Đáp số : 9 tuổi và 37 tuổi 
Bài4) (0,5điểm) -Mỗi bước giải đúng đạt 0, 25 điểm
 Giải 
 Thừa số chưa biết là:
 60 : (1+2) = 20
 Tích đúng là:
 12 x 20 = 240
 Đáp số : 240
Lưu ý : Các cách giải đúng đều đạt điểm tối đa.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_TOAN_4.doc