Đề trắc nghiệm kiểm tra Giải tích 12 - Mã đề 132

doc 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 669Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề trắc nghiệm kiểm tra Giải tích 12 - Mã đề 132", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề trắc nghiệm kiểm tra Giải tích 12 - Mã đề 132
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIẢI TÍCH 12 - CHƯƠNG II
Thời gian làm bài:15 phút; 
(10 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Câu 1: Tập nghiệm của phương trình log2(x – 1) + log2(x – 2) = log2(3x – 3) là :
A. {1, 5}	B. { 5 }	C. { 1 }	D. { 0 }.
Câu 2: Nghiệm của phương trình = 27 là :
A. x = -1, x = 3	B. x = -1, x = -3	C. x = 1, x = -3	D. x = 1, x = 3
Câu 3: Tập nghiệm của phương trình = 4x+3 là :
A. {-3, 2}	B. {3, 2}	C. Æ	D. {3, -2}
Câu 4: Phương trình 25x – 5x – 6 = 0 có mấy nghiệm ?
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 5: Nghiệm của phương trình 4x – 5.2x + 4 = 0 là :
A. x = 0, x = -2	B. x = 1 , x = 3	C. x = 0, x = 2	D. x = 1, x = 4
Câu 6: Gọi a là nghiệm lớn nhất của phương trình 9x – 12.3x + 27 = 0 thì 2a bằng :
A. 4	B. 6	C. 2	D. 8
Câu 7: Nghiệm của phương trình log(x2 – 6x + 7) = log(x – 3) là :
A. x = 2, x = 5	B. x = -2, x = 5	C. x = 5	D. x = 2
Câu 8: Gọi b là nghiệm lớn nhất của phương trình log5(x2 – 3x + 4) = log5(2x – 2) thì b2 bằng :
A. 3	B. 4	C. 2	D. 9
Câu 9: Phương trình ln(x2 – 9x + 7) = ln(x – 2) có mấy nghiệm ?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 0
Câu 10: Nghiệm của phương trình logx(2x2 – 3x + 2) = 2 là :
A. x = 4	B. x = 3	C. x = 1	D. x = 2
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Điểm
PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Họ và tên học sinh :.Lớp 12A
Đánh dấu X vào phương án đúng trong bảng dưới đây :
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ĐÁP ÁN : 1B, 2A, 3A, 4B, 5C, 6A, 7C, 8D, 9A, 10D.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA 15 PHUT PHUONG TRINH MU PHUONG TRINH LOGARIT CO DAP AN.doc