Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 11 - Năm học 2016-2017

doc 6 trang Người đăng dothuong Lượt xem 451Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 11 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 11 - Năm học 2016-2017
VÒNG 11 LỚP 4 (2016-2017)
VÒNG 11
Câu 1: Một hình chữ nhật có chu vi là 162cm. Nếu tăng chiều rộng lên 7cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó......................cm2..
Câu 2: Tìm x, biết: x : 11 - 237 = 405. x= .....................
Câu 3: Có 400kg gạo đựng đều trong 8 bao. Hỏi 10 bao như thế đựng bao nhiêu kg gạo: ...................
Câu 4: Cho hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 376. Tìm số bé..........
Câu 5: Một người đi xe máy trong 120 phút đầu, mỗi phút đi được 182m và trong 116 phút sau, mỗi phút đi được 153m. Biết cả quãng đường dài 50km. Hỏi quãng đường còn lại dài bao nhiêu mét?.....................
Câu 6: Một đội sản xuất dự định trung bình mỗi ngày là được 50 sản phẩm. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày đội đã làm thêm được 4 sản phẩm. Hỏi với mức như thế thì sau một năm (365 ngày) đội đó làm được bao nhiêu sản phẩm?..............
Câu 7: Ba bạn Hùng, Dũng, Nam có tất cả 36 viên bi. Nếu Hùng cho Dũng 8 viên bi. Dũng cho Nam 5 viên bi. Nam cho lại Hùng 6 viên bi thì số bi của ba bạn bằng nhau. Tìm số bi ban đầu của Hùng......................
Câu 8: Một đội công nhân trồng rừng đã trông được một nửa số cây được giao. Nếu đội đó trồng được 12000 cây nữa thì vươtk mức kế hoạch là 2450 cây. Hỏi đội đó được giao kế hoạch trồng bao nhiêu cây? ..................
Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 204m. Nếu bớt chiều dài 6 m, thêm vào chiều rộng 8 m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó......................
Câu 10. Cho hai số tự nhiên, biết số lớn gấp ba lần số bé và giữa chúng có 41 số tự nhiên khác. Tìm số lớn.....................
Câu 11. Tính: 249 x 58 - 58 x 238 =.........................
Câu 12. Tính: 4 x 18 x 125 = .................
Câu 13. Tìm một số, biết 10 lần số đó trừ đi 1026 thì được 3584.
Số đó là:....................
Câu 14. Một quyển sách giá 13000 đồng, một quyển vở giá 5000 đồng. Hỏi giá 11 quyển sách nhiều hơn giá 11 quyển vở bao nhiêu nghìn đồng
Trả lời: Giá 11 quyển sách nhiều hơn giá 11 quyển vở ............. nghìn đồng.
Câu 15. Tìm y, biết: 2020- y : 8 x 10 =1000. y = ..................
Câu 16. 72 m23dm2 = .................... d m2
Câu 17. Một hình chữ nhật có chu vi là 162. Nếu tăng chiều rộng lên 7cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó. ...........................cm2
Câu 18. Một đội công nhân đắp đường, ngày đầu làm được 2436m, ngày sau đắp được số mét đường bằng ¼ ngày đầu. Hỏi cả hai ngày đội công nhân đó đắp được bao nhiêu mét đường?
Câu19. Một năm nhuận có bao nhiêu giờ? .............
Câu 20. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 104 m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó............... m2
Câu 21. Lớp 4A có 40 học sinh. Trong một buổi trồng cây, mỗi bạn nam đã trồng được 4 cây, mỗi bạn nữ trồng được 3 cây. Cả lớp trồng được 147 cây. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn nữ?........
Câu 22. Một bể chứa 207 360 lít xăng. Lần đấu người ta lấy 1/6 số lít xăng ở bể đó. Lần sau người ta lấy 1/5 số lít xăng còn lại trong bể. Hỏi sau hai lần lấy xăng, trong bể còn lại bao nhiêu lít xăng? ....................
Câu 23.
 Chữ số tận cùng của tích: 1 x 7 x 13 x 19 x ... x 577 x 583 x 589 
là số ..........................
Câu 24. Ở một trang trại chăn nuôi có 100 con gà và con thỏ. Bác Nam đếm thấy có tất cả 236 chân gà và chân thỏ. Hỏi bác Nam nuôi bao nhiêu con gà? .................................
Câu 25. Người ta xếp 205 408 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp có 8 cái cốc. Hỏi cần bao nhiêu hộp để xếp đủ số cốc trên?.................
Bài 2:
	39	95	525	14

Tài liệu đính kèm:

  • docVIOLIMPICTV_V11_L4_20162017.doc