Đề thi violympic môn Toán Lớp 4 - Vòng 12 - Năm học 2014-2015

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 203Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi violympic môn Toán Lớp 4 - Vòng 12 - Năm học 2014-2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi violympic môn Toán Lớp 4 - Vòng 12 - Năm học 2014-2015
VÒNG 12 - LỚP 4 (19-01-2015) 
Bài 1 : Đi tìm kho báu:
1/
 7234 ; 7
2/
 8 ; 0
3/ 
4
4/ 
259
5/ 
43215
6/ 
214;216
7/ 
8
8/ 
9
Bài 2 : Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:
Số nhỏ nhất có 1 chữ số < 300:4:25 < 121:11 < 1500:300+14< 5600:280 < 4200:200 < TBC của 46 và 20 < số lớn nhất có 2 chữ số < 23x11-23 < 4x24x5 < 78x11-78 < 91x7+91x3 < 98x12-98x2 < số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau < 999 < 125x8 < 151x11-151 < 33x50 < 160x12+160x8 < số lớn nhất có 4 chữ số.
Bài thi số 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:   = . 4506
Câu 2: Tìm số  biết số đó chia hết cho cả 2 ; 5 và 9.  Trả lời: Số cần tìm là  3510
Câu 3: Tìm số có 3 chữ số 25* , biết số đó chia hết cho cả 3 và 5. Trả lời : Số đó là  255
Câu 4: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2015. Vậy số bé là . 1007
Câu 5: Tổng hai số chẵn bằng 400. Tìm số bé, biết giữa hai số đó có 13 số chẵn khác. 186
Câu 6: Sau ba bài kiểm tra đầu tiên, Bình tính điểm trung bình thì được 6 điểm. Hỏi đến bài kiểm tra tiếp theo, Bình phải được điểm mấy để điểm trung bình của bốn bài kiểm tra là 7 ?
Trả lời : Bài kiểm tra tiếp theo Bình phải được  điểm. 10
Câu 7: Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b. Tính chu vi hình bình hành, biết a = 15cm, b = 2dm. Trả lời : Chu vi hình bình hành là cm. 70
Câu 8: Một thửa vườn hình bình hành có độ dài đáy là 100m, chiều cao bằng  độ dài đáy. Người ta trồng bắp cải trên thửa vườn đó, cứ  trồng được 3 cây. Tính số cây băp cải trồng được trên thửa vườn đó. Trả lời : Số cây băp cải trồng được là  cây. 3750
Câu 9: Một hình bình hành có diện tích là . Chiều cao của hình là 6cm. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó. Trả lời : Độ dài đáy của hình bình hành đó là cm. 9
Câu 10: Tính chu vi một hình vuông biết diện tích hình vuông đó là  .
Trả lời: Chu vi hình vuông đó là cm. 48

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_violympic_mon_toan_lop_4_vong_12_nam_hoc_2014_2015.doc