Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018 môn: Toán

docx 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 695Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018 môn: Toán
TRƯỜNG THCS 
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN 
Đề nộp chuyên môn PGD
NGÀYTHI: ./../2017
Thời gian làm bài: 120 phút.
Bài 1 (2điểm)
1, Cho biểu thức P = với x > 0, x ≠1. Rút gọn P.
2, Cho a = Tính gía trị của biểu thức A =a3-3a+12
Bài 2, (2 điểm)
1,Cho hệ phương trình (I)
	a) Giải hệ phương trình trên với m = 3
	b) Tìm m để hệ (I) vô nghiệm 
2, Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho Parabol (P) có phương trình: y = x2 và đường thẳng (d) có phương trình: y = 2mx – 2m + 3 (m là tham số)
a) Tìm toạ độ các điểm thuộc (P) biết tung độ của chúng bằng 2
b) Chứng minh rằng (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi m.
Gọi là các tung độ giao điểm của (P) và (d), tìm m để 
Bài 3 (2,0 điểm) Một phân xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày xong trước thời hạn thì mỗi công nhân được thưởng 50000 đồng nên mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 sản phẩm vì vậy phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?
Bài 4 (3,5 điểm): Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Một dây CD cắt đường kính AB tại E (E khác A, B). Tại B vẽ tiếp tuyến d với đường tròn, nó cắt các tia AC, AD lần lượt tại M và N.
	a) Chứng minh hai tam giác ACB và ABM đồng dạng.
	b) Chứng minh tứ giác MNDC nội tiếp.
c) Tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt đường thẳng d tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của MB.
d) Hãy xác định vị trí của dây CD để tam giác AMN là tam giác đều.
Bài 5 (0,5 điểm). Giải phương trình : 

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_thu_vao_thpt.docx