Đề thi Toán 7 học kỳ I

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 594Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Toán 7 học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Toán 7 học kỳ I
ĐỀ THI TỐN 7 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 THỜI GIAN: 90 Phút (Khơng kể thời gian giao đề)
Đề bài:
Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính:
 + - 
 : + .( 25.32 + 25 )
Câu 2: (2đ) Tìm x, biết:
2.( 2x + ) - 3 = 2
 - 5 = 0
Câu 3: (1đ) Tìm x, y, z biết:
 3x = 5y = 7z và x + y - z = 41
Câu 4: (2đ) Cho hàm số y = f(x) = x
 Tính: f(-2); f(0); f(2); f(4) 
 Vẽ đồ thị của hàm số đã cho
Câu 5: (3đ) Cho góc xOy có số đo là600. Trên tia Ox lấy các điểm A và B sao cho: OA = 4cm; OB = 6cm. Trên tia Oy lấy các điểm M và N sao cho: OM = OA, ON = OB.
Tính OM và ON.
Chứng minh OAN = OMB. Từ đó so sánh AN và BM.
...Hết..
 Người ra đề: Đào Thị Hương
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính:
(1đ)
 + - = + - = 
(1đ)
 : + .( 25.32 + 25 ) = .+ .320 = 5 + 160 = 165
Câu 2: (2đ) Tìm x, biết:
(0,5đ)
2.( 2x + ) - 3 = 2
 (0,25đ)
 4.x + 1 - 3 = 2
 (0,25đ)
 4.x = 4 
 x = 1
(0,5đ)
b) - 5 = 0
(0,25đ)
 = 5 2.x -1 = 5 
(0,25đ)
 Hoặc 2.x -1 = 5 x = 3.
 Hoặc 2.x -1 =-5 x = -2.
Câu 3: (1đ) Theo đề ra, ta có: 
(0,5đ)
 3x = 5y = 7z = = = = = 105
(0,5đ)
 x = .105 = 35 ; y = .105 = 21 ; z = .105 = 15
.
.
.
.
1
2
1
O
y = x
(0,5đ)
y
x
Câu 4: (2đ) Cho hàm số y = f(x) = x
(0,25đ)
f(-2) = .(-2) = -1
(0,25đ)
 f(0) = .0 = 0
(0,25đ)
 f(2) = .2 = 1
(0,25đ)
 f(4) =.4 = 2
Đồ thị của hàm số y = f(x) = x 
(0,5đ)
đi qua 2 điểm (0;0) và (2;1).
 Câu 5: (3đ)
(0,5đ)
x
y
O
N
M
B
A
600
(0,5đ)
Tính OM và ON.
(0,5đ)
Ta có: OM = OA = 4cm.
 ON = OB = 6cm.
b) Chứng minh OAN = OMB. Từ đó so sánh AN và BM.
 Xét OAN và OMB, có:
OA = OM
Góc O chung
(1đ)
 OAN = OMB (c - g - c) 
ON = OB
(0,5đ)
 AN = BM 
.
.
.
3cm
(Học sinh làm cách khác đúng vẫn ghi điểm tối đa)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_ki_1.doc