Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán - Năm học 2016-2017 - Lê Xuân Toàn

docx 9 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán - Năm học 2016-2017 - Lê Xuân Toàn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán - Năm học 2016-2017 - Lê Xuân Toàn
ĐỀ THI THỬ THPT MÔN TOÁN 2016-2017
THỜI GIAN : 90 PHÚT
C©u 1 : 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A.
Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là .
B.
Thể tích của khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước của nó.
C.
Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là .
D.
Thể tích của khối hộp bằng tích của diện tích đáy và chiều cao của nó.
C©u 2 : 
Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai ?
A.
Tập xác định .
B.
Trục Ox là tiệm cận ngang.
C.
Hàm số có đạo hàm .
D.
Trục Oy là tiệm cận đứng.
C©u 3 : 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A.
Mỗi số thực a được coi là một số phức với phần ảo bằng 0.
B.
Số phức được gọi là số thuần ảo (hay số ảo) khi .
C.
Số 0 không phải là số ảo.
D.
Số được gọi là đơn vị ảo.
C©u 4 : 
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm . Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C có dạng : 
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 5 : 
Giải bất phương trình .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 6 : 
Cho hàm số xác định trên . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
Hàm số đạt cực trị tại .
B.
Đồ thị hàm số đi qua điểm .
C.
Hàm số có đạo hàm tại .
D.
Hàm số đồng biến trên .
C©u 7 : 
Tìm số phức , biết .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 8 : 
Cho hình lập phương cạnh . Thể tích khối nón có đỉnh là tâm O của hình vuông ABCD và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông là :
A.
.
B.
C.
.
D.
C©u 9 : 
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng và . Xét vị trí tương đối giữa và .
A.
Song song.
B.
Trùng nhau.
C.
Chéo nhau.
D.
Cắt nhau tại .
C©u 10 : 
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong và .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 11 : 
Trong không gian với hệ tọa độ cho điểm và mặt phẳng Lập phương trình của mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng 
A.
B.
C.
D.
C©u 12 : 
Cho hai điểm cố định A và B. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
Có vô số mặt cầu nhận AB làm đường kính.
B.
Có duy nhất một mặt cầu đi qua hai điểm A và B.
C.
Có vô số mặt cầu đi qua hai điểm A, B và tâm các mặt cầu đó thuộc đường thẳng trung trực của đoạn AB.
D.
Có vô số mặt cầu đi qua hai điểm A, B và tâm các mặt cầu đó thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn AB.
C©u 13 : 
Với giá trị nào của thì hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu ?
A.
Với mọi giá trị của .
B.
 hoặc .
C.
.
D.
.
C©u 14 : 
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình . Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.
A.
B.
C.
D.
.
C©u 15 : 
Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình , được tính bằng giây, được tính bằng mét. Tìm vận tốc của chuyển động tại (giây).
A.
.
B.
C.
.
D.
C©u 16 : 
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số đồng biến trên khoảng .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 17 : 
Giải phương trình sau trên tập số phức : 
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 18 : 
Cho hàm số . Với giá trị nào của thì  . 
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 19 : 
Gọi là ba nghiệm của phương trình . Tính .
A.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 20 : 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A.
Hình lập phương là đa diện lồi .
B.
Tứ diện là đa diện lồi.
C.
Hình hộp là đa diện lồi.
D.
Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một hình đa diện lồi.
C©u 21 : 
Cho là khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng . Thể tích của bằng :
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 22 : 
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng và , với . Xác định m, n để song song với .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 23 : 
Cho số thực dương a và thoả . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
Bất phương trình tương đương với .
B.
Với , nghiệm của bất phương trình là .
C.
Tập nghiệm của bất phương trình là .
D.
Bất phương trình tương đương với 
C©u 24 : 
Cho hàm số có đồ thị là (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) có hệ số góc bằng là : 
A.
 và .
B.
 và .
C.
 và .
D.
 và .
C©u 25 : 
Cho tứ diện OABC có đáy OBC là tam giác vuông tại O, OB=a, OC=, (a>0) và đường cao OA=. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OM.
A.
B.
C.
D.
C©u 26 : 
Cho xác định trên khoảng . Biến đổi nào sau đây là sai ?
A.
B.
C.
D.
, C là một hằng số.
C©u 27 : 
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn .
A.
.
B.
C.
D.
Không tồn tại giá trị lớn nhất.
C©u 28 : 
Cho số phức . Môđun của số phức là 
A.
.
B.
3
C.
5
D.
4
C©u 29 : 
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng . Toạ độ giao điểm của và là : 
A.
B.
C.
D.
.
C©u 30 : 
Giải phương trình .
A.
.
B.
.
C.
 hoặc .
D.
 hoặc .
C©u 31 : 
Tập hợp các điểm biểu diễn số phức trên mặt phẳng toạ độ thoả mãn điều kiện là : 
A.
Đường thẳng đi qua hai điểm và .
B.
Hai điểm và . 
C.
Đường tròn tâm , bán kính .
D.
Đường tròn tâm , bán kính .
C©u 32 : 
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng và mỗi cạnh bên đều bằng . Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là : 
A.
B.
C.
.
D.
.
C©u 33 : 
Ký hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của . Cho hàm số xác định trên K. Ta nói được gọi là nguyên hàm của hàm số trên K nếu như :
A.
, C là hằng số tuỳ ý.
B.
.
C.
, C là hằng số tuỳ ý.
D.
C©u 34 : 
Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu ?
A.
7 năm.
B.
9 năm.
C.
8 năm.
D.
10 năm.
C©u 35 : 
Cho tứ diện ABCD. Gọi và lần lượt là trung điểm của AB và AC. Khi đó tỷ số thể tích của khối tứ diện và khối tứ diện ABCD bằng :
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 36 : 
Tính tích phân .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 37 : 
Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên
x
-¥ -1 0 1 +¥
y’
 - 0 + 0 - 0 + 
y
+¥ 2 +¥
 1 1
 Khẳng định nào sau đây là sai ?
A.
 được gọi là điểm cực đại của hàm số.
B.
 được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số.
C.
 được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.
D.
Hàm số đồng biến trên các khoảng và ().
C©u 38 : 
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau : 
A.
B.
C.
D.
C©u 39 : 
Tìm nguyên hàm của hàm số .
A.
.
B.
.
C.
D.
C©u 40 : 
Cho đường cong . Với mỗi , gọi là diện tích của phần hình thang cong đã cho nằm giữa hai đường vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ 0 và . Khi đó 
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 41 : 
Tìm tập xác định của hàm số .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 42 : 
Tìm cực tiểu của hàm số .
A.
Không tồn tại cực trị.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 43 : 
 Một màn ảnh chữ nhật cao 1,4 mét được đặt ở độ cao 1,8 mét so với tầm mắt (tính từ đầu mép dưới của màn hình). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Hãy xác định vị trí đó ? ( gọi là góc nhìn.)O
A
C
B
1,4
1,8
A.
B.
C.
D.
C©u 44 : 
Tính tích phân .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 45 : 
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng và Tính khoảng cách giữa và .
A.
B.
C.
D.
C©u 46 : 
Cho hàm số . Tập xác định của hàm số là :
A.
.
B.
.
C.
D.
.
C©u 47 : 
Cho hàm số . Đường thẳng đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của là : 
A.
.
B.
C.
D.
.
C©u 48 : 
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng là :
A.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 49 : 
Biết rằng , giá trị của biểu thức là :
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C©u 50 : 
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
ĐÁP ÁN
01
{ | ) ~
28
{ | ) ~
02
{ ) } ~
29
{ | } )
03
{ | ) ~
30
{ ) } ~
04
{ | } )
31
{ | ) ~
05
{ ) } ~
32
{ | } )
06
) | } ~
33
{ ) } ~
07
{ | ) ~
34
{ ) } ~
08
{ | ) ~
35
{ | } )
09
{ | } )
36
{ ) } ~
10
{ | ) ~
37
) | } ~
11
{ | } )
38
{ ) } ~
12
{ | } )
39
{ ) } ~
13
) | } ~
40
{ | ) ~
14
{ | } )
41
{ ) } ~
15
) | } ~
42
) | } ~
16
) | } ~
43
) | } ~
17
{ | ) ~
44
{ ) } ~
18
) | } ~
45
{ | } )
19
{ | ) ~
46
) | } ~
20
{ | } )
47
) | } ~
21
{ | ) ~
48
{ | } )
22
{ | } )
49
{ ) } ~
23
{ ) } ~
50
) | } ~
24
) | } ~
25
{ | ) ~
26
{ ) } ~
27
) | } ~

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_thu_thpt_quoc_gia_mon_toan_nam_hoc_2016_2017_le_xuan.docx