Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán (Có đáp án)

docx 5 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 283Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán (Có đáp án)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRẦN HƯNG ĐẠO LẦN 2
Câu 1: Cho số thực a dương. Rút gọn biểu thức ta được:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho hàm số Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề SAI:
	A. Hàm số đồng biến trên 
	B. Hàm số nghịch biến trên 
	C. Hàm số luôn đồng biến trên 
	D. Hàm số xác định trên R\ 
Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
	A. 10	B. -6	C. 1	D. -1.
Câu 4: Cho khối lập phương Một mặt phẳng cắt khối lập phương theo thiết diện tứ giác khi đó ta sẽ được các khối lăng trụ:
A. và 	B. và 
C. và 	D. và .
Câu 5: Trên đoạn , hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Một hình nón có bán kính đáy bằng , đường cao . Góc ở đỉnh hình nón là với:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Với giá trị nào của thì đồ thị hàm số cát trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 ?
	A. 	B. 	C. 	D. . 
Câu 8: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hệ số góc bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. . 
Câu 9: Cho là hai số thực dương và là hai số thực tùy ý. Kết luận nào sau đây là đúng?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Tập xác định của hàm số là:
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 12: Cho . Biểu diễn theo là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Cho hàm số Hãy tìm khẳng định ĐÚNG?
	A. Hàm số nhận điểm làm điểm cực tiểu
	B. Hàm số nhận điểm làm điểm cực đại
	C. Hàm số nhận điểm làm điểm cực tiểu
	D. Hàm số nhận điểm làm điểm cực đại.
Câu 14: Cho hình nón xoay có đường cao là đường kính đáy là Diện tích xung quanh của hình nón này là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Cho hàm số có đồ thị Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của và có hệ số góc nhỏ nhất?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Đồ thị hàm số là đồ thị nào dưới đây?
x
yx
Ox
x
yx
Ox
x
yx
Ox
x
yx
Ox
2yx
1,5x
12Ox
12Ox
-2
-2
-2
-2
	A. Hình (IV)	B. Hình (II)	C. Hình (I)	D. Hình (III).
Câu 17: Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG:
	A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
	B. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang 
	C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận 
	D. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng và 2 tiệm cận ngang.
Câu 18: Cho hàm số có đồ thị Chọn đáp án SAI trong các đáp án sau:
	A. Hàm số không có tiệm cận	B. Đồ thị hàm số đi qua điểm 
	C. Hàm số có 2 cực trị	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
Câu 19: Tìm tất cả giá trị thực của tham số sao cho đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Cho và và là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
	A. 	B. và 
	C. 	D. 
Câu 21: Cho hình chóp có đáy là hình vuông. Mặt phẳng vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là khẳng định ĐÚNG?
	A. Hình chiếu của xuống đáy là điểm 
	B. Hình chiếu của xuống đáy là trung điểm của 
	C. Hình chiếu của xuống đáy là tâm hình vuông 
	D. Hình chiếu của xuống đáy nằm trên cạnh 
Câu 22: Cho và và Rút gọn biểu thức ta được kết quả là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Đồ thị hàm số nào sau đây nhận 2 trục tọa độ làm 2 tiệm cận:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn nghịch biến trên 
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 25: Hàm số có tập xác định là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Giá trị của để đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng tại điểm có hoành độ là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Đồ thị hàm số có đặc điểm nào sau đây?
	A. Nhận gốc tọa dộ làm tâm đối xứng	B. Có hai điểm uốn làm tâm đối xứng
	C. Nhận trục làm trục đối xứng	D. Nhận trục làm trục đối xứng.
Câu 28: Đạo hàm của hàm số (với ) là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định với thỏa:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Một người gửi 88 triệu đồng vào ngân hang theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 quý với lãi suất 1,68% (quý). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó có được 100 triệu cả vốn lẫn lãi từ số vốn ban đầu (giả sử rằng lãi suất không đổi)?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG:
	A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 	B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 	C. Đồ thị có tiệm cận ngang là . 	D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
Câu 33: Cho hàm số Chọn phát biểu đúng:
	A. Trục là tiệm cận ngang đồ thị hàm số trên.	
	B. Trục là tiệm cận đứng đồ thị hàm số trên.
	C. Hàm số đồng biến trên 
	D. Hàm số đồng biến trên 
Câu 34: Cho khối chóp Trên ba cạnh lần lượt lấy ba điểm sao cho: Khi đó tỉ số bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Với giá trị nào của thì hàm số chỉ có đúng một cực trị?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Tổng số đỉnh, số cạnh, số mặt của một hình bát diện đều là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Một mặt cầu có Mặt phẳng cắt mặt cầu theo thiết diện là hình tròn có diện tích là Hỏi khoảng cách từ đến mặt phẳng là bao nhiêu?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh vuông góc với đáy và Thể tích khối chóp là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh Gọi là trung điểm là tâm của Độ dài là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Cho hình chóp có đáy là hình thoi, góc bằng Chân đường vuông góc hạ từ đỉnh xuống mặt phẳng là giao điểm của và Biết Khi đó góc tạo bởi 2 mặt phẳng và là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Số giao điểm của 2 đường cong và là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 42: Cho khối lăng trụ Tỉ số thể tích giữa khối và khối lăng trụ đó bằng: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Tập xác định của hàm số với là số nguyên âm là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 44: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại vuông góc với đáy. Biết Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 45: Một hình trụ tròn xoay có diện tích toàn phần là diện tích đáy là Cắt đôi hình trụ này bằng 1 mặt phẳng vuông góc và đi qua trung điểm của đường sinh, ta được 2 hình trụ nhỏ có diện tích toàn phần là Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4 cm. Diện tích xung quanh là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 47: Hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh cùng bằng diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là:	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 48: Cho hàm số: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 49: Với giá trị nào của thì phương trình có nghiệm phân biệt?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 50: Hàm số có đạo hàm là:
	A. .	B. .	C. .	D. .
ĐÁP ÁN
1
C
11
D
21
D
31
D
41
C
2
C
12
B
22
C
32
C
42
C
3
B
13
A
23
D
33
C
43
D
4
D
14
A
24
C
34
B
44
C
5
A
15
B
25
B
35
D
45
A
6
A
16
D
26
B
36
A
46
A
7
B
17
C
27
C
37
A
47
A
8
C
18
B
28
A
38
B
48
A
9
D
19
A
29
B
39
D
49
B
10
B
20
D
30
D
40
A
50
A

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_thu_thpt_quoc_gia_lan_2_mon_toan_co_dap_an.docx