Đề thi lý thuyết Hội thi Tin học trẻ Kiên Giang 2013 - Bảng B - Mã đề 356

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 02/07/2022 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi lý thuyết Hội thi Tin học trẻ Kiên Giang 2013 - Bảng B - Mã đề 356", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi lý thuyết Hội thi Tin học trẻ Kiên Giang 2013 - Bảng B - Mã đề 356
HỘI THI TIN HỌC TRẺ
Cách tô mã đề
	3	5	6
ĐỀ THI LÝ THUYẾT
KIÊN GIANG 2013
(Đề thi có 02 trang)
BẢNG B
Ngày thi: 18/5/2013
Thời gian làm bài: 30 phút; (30 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:.................................................Số báo danh:.....................
Mã đề thi 356
Câu 1: Cho i là biến nguyên. Sau khi thực hiện các lệnh:
   	 i:=3;
    	Case i of
    	  1: i:=5+i;
    	  2: i:=7+i;
  	  3: i:=9+i;
  	  end;
    Giá trị sau cùng của i là :
A. 8	B. 3	C. 12	D. 10
Câu 2: Phần mềm ứng dụng Excel dùng để :
A. Lập trình bảng tính	B. Quản lý cơ sở dữ liệu
C. Xử lý bảng tính và biểu đồ	D. Thực hiện cả 3 mục đích A, B và C
Câu 3: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị nhập của máy tính?
A. Máy quét (Scanner)	B. Máy in	C. Chuột	D. Bàn phím
Câu 4: Đặc điểm cơ bản của phần mềm nguồn mở là:
A. Thường được bán với giá rất cao
B. Cho phép người dùng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm gốc.
C. Không cho phép người dùng nghiên cứu và thay đổi mã nguồn.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 5: Để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở trong Windows, ta nhấn tổ hợp phím:
A. Ctrl –Tab	B. Shift – Tab	C. Alt –Tab	D. Ctrl –Shift
Câu 6: Phần mềm nào dưới đây dùng để duyệt web?
A. Mrosoft Office	B. Visual Foxpro	C. Mozilla Firefox	D. Google
Câu 7: Những phần mềm dưới đây, phần mềm nào là phần mềm mã nguồn mở?
A. Microsoft office	B. Microsoft Access	C. Open Office	D. BKAV
Câu 8: Trong các loại bộ nhớ sau, bộ nhớ nào thuộc loại bộ nhớ chính (Primary memory)?
A. RAM.	B. ROM.
C. Đĩa mềm, CD, DVD, USB.	D. A và B đều đúng.
Câu 9: Khi khởi động máy tính, chương trình trong phần nào được nạp trước nhất?
A. Đĩa cứng	B. Đĩa mềm	C. RAM	D. ROM BIOS
Câu 10: Bạn có một tài liệu tên là congviec.doc và muốn lưu lại nó dưới tên congviec1.doc, bạn sẽ sử dụng chức năng nào của Word:
A. Open	B. Save as	C. Save	D. New
Câu 11: Thiết bị dùng để lưu điện cho máy tính gọi là?
A. UPS	B. USP	C. UBS	D. USB
Câu 12: Cấu tạo của một hệ thống máy tính gồm?
A. Phần cứng và phần mềm	B. CPU, đĩa từ, bộ nhớ
C. CPU, bàn phím, màn hình, máy in, con chuột	D. CPU, màn hình, máy in
Câu 13: Trong Pascal để chạy tập tin nằm trong cửa sổ hoạt động ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây:
A. Alt + W	B. Alt + F	C. Alt + F5	D. Ctrl + F9
Câu 14: Các máy tính kết nối mạng với nhau nhằm mục tiêu:
A. Tăng tính bảo mật của thông tin trong máy	B. Hạn chế lây lan Virus
C. Giảm khả năng chia sẻ dữ liệu	D. Câu A, B, C đều sai
Câu 15: Virus máy tính là:
A. Do hệ điều hành Windows tạo ra.
B. Những siêu vi trùng do môi trường tạo ra.
C. Chương trình hay đoạn mã lệnh do con người tạo ra.
D. Do hệ điều hành Linux tạo ra.
Câu 16: Tìm câu phát biểu sai trong các câu nói về chức năng của hệ điều hành sau đây:
A. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy.
B. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên internet.
C. Tổ chức quản lý và sử dụng tối ưu tài nguyên máy tính.
D. Là nền tảng để thực hiện các chương trình khác.
Câu 17: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau:
s := 30;
IF s >= 30 Then s := s + 1 Else s := s + 2;
Kết quả của s là:
A. 31	B. 30	C. 32	D. Thông báo lỗi
Câu 18: Bit là gì?
A. Là một đơn vị đo thông tin
B. Là phần tử mang một trong hai giá trị 0 hoặc 1
C. Là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 19: Phân biệt giữa ROM và RAM?
A. Khi tắt máy RAM sẽ mất đi tất cả dữ liệu, ROM có thể đọc và ghi dữ liệu.
B. RAM là bộ nhớ ngoài, ROM là bộ nhớ trong.
C. Khi tắt máy ROM sẽ mất đi tất cả dữ liệu, ROM chỉ có thể đọc dữ liệu.
D. Chúng chẳng có gì khác nhau.
Câu 20: Nhóm các thiết bị nào dưới đây dùng để đưa dữ liệu vào?
A. Bàn phím, con chuột, máy quét.	B. Màn hình, loa, băng từ.
C. Bàn phím, con chuột, máy in.	D. Màn hình, đĩa từ, loa.
Câu 21: Phần History trong các trình duyệt web dùng để:
A. Liệt kê các địa chỉ mail đã dùng	B. Liệt kê số người đã sử dụng internet.
C. Liệt kê các trang web đã truy cập trước đó	D. Liệt kê tên các trang web.
Câu 22: Tổ hợp phím nóng Ctrl + P được dùng để làm gì trong soạn thảo văn bản Word?
A. Tổ hợp phím nóng này không có ý nghĩa gì cả.
B. Để in một văn bản.
C. Để lưu một văn bản vào máy tính.
D. Để copy một đoạn văn bản từ chỗ này sang chỗ khác.
Câu 23: Open Office là phần mềm dùng để thực hiện:
A. Soạn thảo văn bản.	B. Soạn thảo bảng tính	C. Soạn bài trình chiếu	D. Tất cả đều đúng
Câu 24: Địa chỉ email nào dưới đây được viết đúng?
A. alpha@yahoo.com	B. alpha	C. alpha2011@yahoo	D. alpha@yahoo.vn
Câu 25: Bộ nhớ RAM dùng để?
A. Lưu trữ, xử lý các dữ liệu và chương trình của người sử dụng
B. Điều khiển các hoạt động của máy tính
C. Lưu trữ các chương trình để khởi động máy
D. Lưu trữ tạm thời các dữ liệu và chương trình của nhà sản xuất
Câu 26: Trong Pascal kiểu số nguyên biểu diễn các số:
A. từ -2147483648 đến 2147483647	B. từ -32768 đến 32767
C. từ -128 đến 127	D. từ 0 đến 65530
Câu 27: Trong môi trường Pascal, để biến s lưu được một xâu ký tự, ta khai báo biến s thuộc kiểu dữ liệu:
A. Byte	B. Char	C. String	D. Real
Câu 28: Máy tính muốn xử lý được thông tin, thì thông tin phải được mã hóa thành hệ đếm:
A. Hệ thập lục phân	B. Hệ nhị phân	C. Hệ thập phân	D. Hệ nhất nguyên
Câu 29: Trong môi trường Pascal, để biến k lưu được giá trị của biểu thức j*3-(2+j)(với j = 1000), ta khai báo biến k thuộc kiểu dữ liệu:
A. Byte	B. Integer	C. Longint	D. Câu B, C đều đúng
Câu 30: Các ổ đĩa CD, CD-RW, DVD, DVD Combo, DVD-RW gọi chung là?
A. HDD	B. FDD	C. ODD	D. Không có câu đúng
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_ly_thuyet_hoi_thi_tin_hoc_tre_kien_giang_2013_bang_b.doc