Đề thi khảo sát học sinh giỏi Tháng 12 môn Toán Lớp 4 - Năm học 2014-2015

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/07/2022 Lượt xem 220Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát học sinh giỏi Tháng 12 môn Toán Lớp 4 - Năm học 2014-2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát học sinh giỏi Tháng 12 môn Toán Lớp 4 - Năm học 2014-2015
 BÀI THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 4 THÁNG 12
Điểm
 	 NĂM HỌC 2014-2015
 MƠN: TỐN
 (Thời gian làm bài 60 phút)
	Họ và tên:..............................................................................
I, PHẦN TRẮC NGHIỆM : 
	Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu 1đ)
1)Số 120 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 đúng hay sai?
 a. Đúng b. Sai 
2)1km2 23 m2 = ...m2 . Số cần điền là: 
 a. 123 b. 1023 c. 1000023 d.1230000
3) Trung bình cộng của các số : 110 ; 118 ; 126 ; 134 ; 142 là :
a) 125	b) 152	c)162	d)126
4)Trung bình cộng của 9 số là 99 vậy tổng của 9 số đĩ là :
a) 881	b)891	c)981	d)991
5) Số chẵn đứng liền trước số 9708000 là :
a) 9707999	b) 9707998	c) 9708999	d) 9797998
6) Số gồm 5 vạn 7 trăm 9 đơn vị được viết là :
a) 50709	b) 500709	c) 5709	d) Tất cả đều sai
7) Số tự nhiên lớn nhất cĩ 3 chữ số chẵn khác nhau là :
a) 999	b) 986	c) 864	d) Tất cả đều sai
8)Cho 3 chữ số 2 , 5, 0. Hỏi lập được bao nhiêu số cĩ 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đĩ ?
a) 4 số	b) 6 số	c) 2 số	d) 8 số
II, PHẦN TỰ LUẬN (12 điểm)
Câu 1 : Tìm X biết .
X + X + X + X + X + X = 684
X – 75 4 = 75
X – 6 < 4
X : 25 + 6 = 10
Câu 2:Tính nhanh:
(56 x 27 + 56 x 35 ) : 62
2001 x 673 +2002 x 327
Câu 3:Ở một đội bĩng đá ,tuổi trung bình của 11 cầu thủ ra sân là 22 tuổi, nếu khơng kể đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ cịn lại là 21 tuổi .Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi.
Câu 4: Hai bĩ que tính tổng cộng cĩ 68 que. Nếu lấy bĩ thứ nhất ra 14 que và lấy ở bĩ thứ hai ra 6 que thì số que cịn lại của bĩ thứ nhất nhiều hơn số que cịn lại của bĩ thứ hai 16 que. Hỏi lúc đầu mỗi bĩ cĩ bao nhiêu que tính ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_khao_sat_hoc_sinh_gioi_thang_12_mon_toan_lop_4_nam_ho.doc