Đề thi đánh giá năng lực ĐH quốc gia Hà Nội Toán 2016

pdf 39 trang Người đăng dothuong Lượt xem 420Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề thi đánh giá năng lực ĐH quốc gia Hà Nội Toán 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi đánh giá năng lực ĐH quốc gia Hà Nội Toán 2016
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI 2016 
(Bản quyền thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) 
(Thí sinh làm trắc nghiệm trên máy tính, đề thi có 180 câu bao gồm phần bắt buộc và tự chọn, thí sinh sẽ 
làm 140 câu hỏi trong thời gian 195 phút) 
PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG – 80 phút 
Câu 1: Nguyên hàm của hàm số là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 2.Trong một hộp có 5 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Lấy ra 4 viên bất kỳ. Xác suất để 4 viên bi 
được chọn có đủ hai màu là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 3 
Hàm số y = x3 - 5x2+3x + 1 đạt cực trị khi: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 4 
Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng và vuông góc mặt phẳng (Q) : 2x + y – z = 0 có 
phương trình là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: x + 2y + z = 0 
B: x + 2y -1 = 0 
C: x -2y + z = 0 
D: x -2y -1 = 0 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
Câu 5 Tìm giá trị nhỏ nhất của m sao cho hàm số đồng biến trên R. 
Điền vào chỗ trống 
Câu 6 Lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 600; 
cạnh AB = a. Thể tích khối đa diện ABCC’B’bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: a3 
C: 
D: 
Câu 7 Mặt phẳng (P) đi qua điểm A (1;2;0) và vuông góc với đường thẳng d : có 
phương trình là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 2x+y+z-4=0 
B: 2x+y-z-4 = 0 
C: x+2y-z+4 = 0 
D: 2x-y-z+4 = 0 
Câu 8 
Hàm số đồng biến trên miền (0;+∞) khi giá trị của m là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: m ≥ 0 
B: m ≥ 12 
C: m ≤ 0 
D: m ≤ 12 
Câu 9 
Hình chiếu vuông góc của điểm A(0;1;2) trên mặt phẳng (P) : x + y + z = 0 có tọa độ là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: (-1;1;0) 
B: (-2;0;2) 
C: (-1;0;1) 
D: (-2;2;0) 
Câu 10 
Tích phân có giá trị bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 2ln3 +3ln2 
B: 2ln2 + 3ln3 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
C: 2ln2+ln3 
D: 2ln3 + ln4 
Câu 11 
Tích phân có giá trị bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 12 
Bất phương trình có nghiệm là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 13 
Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA ⊥ (ABCD); góc giữa hai mặt phẳng 
(SBD) và (ABCD) bằng 600. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SC. Thể tích của hình 
chóp S.ADNM bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 14 
Cho mặt cầu (S) : và mặt phẳng (P) : x + y + 2z – 2 = 0. 
Tìm bán kính đường tròn giao tuyến của mặt cầu (S) với mặt phẳng (P). 
Điền vào chỗ trống 
Câu 15 
Phương trình các tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm M(1;0) là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
B: 
C: 
D: 
Câu 16 
Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = a ; SA (ABCD), góc 
giữa SC và đáy bằng 600. Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 3 a3 
B: a3 
C: a3 
D: 3a3 
Câu 17 
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân cạnh AB = AC = 2a. Thể tích lăng trụ 
bằng Gọi h là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BC) . Tìm tỷ số . 
Điền vào chỗ trống 
Câu 18 
Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu A (2;−2). Tìm tổng (a + b). 
Điền vào chỗ trống 
Câu 19 
Cho số phức z thỏa mãn đẳng thức z + (1 + i) = 5 + 2i . Môđun của z là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 20 
Phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: m <1 
B: -1 < m <2 
C: -2< m < 1 
D: m > -21 
Câu 21 
Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA ⊥ (ABCD). Gọi M là trung điểm 
của cạnh SB. Tìm tỷ số sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SCD) bằng . 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
Điền vào chỗ trống 
Câu 22 
Phương trình sin3x + sinx = cos3x + cosx có nghiệm là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 23 
Phương trình có nghiệm là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: x= 
B: x = 3 
C: x= 
D: x = 2 
Câu 24 
Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 4a, AD = 3a; các cạnh bên đều có độ 
dài bằng 5a. Thể tích hình chópS.ABCD bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 25 
Khoảng cách từ điểm M (1;2;−3) đến mặt phẳng (P): x + 2y - 2z -2 = 0 bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 1 
B: 3 
C: 
D: 
Câu 26 
Cho phương trình có hai nghiệm x1 và x2. Tìm tổng x1 + x2. 
Điền vào chỗ trống 
Câu 27 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
Mặt cầu tâm I(0;1;2), tiếp xúc mặt phẳng (P) : x + y + z - 6 = 0 có phương trình là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: x2 + (y-1)2 + (z-2)2 = 1 
B: x2 + (y-1)2 + (z-2)2 = 3 
C: x2 + (y-1)2 + (z-2)2 = 4 
D: x2 + (y+1)2 + (z+2)2 = 4 
Câu 28 
Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: m -1 
B: m 1 
C: m 0 
D: m 1 
Câu 29 
Tìm hệ số của x26 trong khai triển nhị thức Niutơn: . 
Điền vào chỗ trống 
Câu 30 
Bất phương trình có nghiệm là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: x > 1 
B: −2 < x < 1 
C: x < −2 
D: 
Câu 31 
Đường tròn tâm I (3;−1), cắt đường thẳng d : 2x + y + 5 = 0 theo dây cung AB = 8 có phương trình 
là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 32 
Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng −1 song song 
với đường thẳng d : y = 7x + 100. 
Điền vào chỗ trống 
Câu 33 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ bằng 1. 
Điền vào chỗ trống 
Câu 34 
Cấp số cộng {un} thoả mãn điều kiện: . 
Số hạng u10 có giá trị là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 91 
B: 19 
C: 28 
D: 10 
Câu 35 
Tìm giới hạn : 
Điền vào chỗ trống 
Câu 36 
Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD với AB = 2a, BC = . Biết rằng 
ΔSAB cân đỉnh S, (SAB) ⊥ (ABCD), góc giữaSC với mặt phẳng đáy bằng 600. Gọi thể tích hình 
chóp S.ABCD là V. Tìm tỷ số . 
Điền vào chỗ trống 
Câu 37 
Góc giữa hai đường thẳng và bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 450 
B: 300 
C: 600 
D: 900 
Câu 38 
Tìm diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi hai đồ thị hàm số có phương trình: 
. 
Điền vào chỗ trống 
Câu 39 
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AA’, BC và CD. 
Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNK) với hình hộp là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Lục giác 
B: Tứ giác 
C: Tam giác 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
D: Ngũ giác 
Câu 40 
Phương trình có nghiệm là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 41 
Cho bốn điểm A (1;0;1), B (2;2;2), C (5;2;1), D (4;3; −2). 
Tìm thể tích tứ diện ABCD. 
Điền vào chỗ trống 
Câu 42 
Tìm a > 0 sao cho . 
Điền vào chỗ trống 
Câu 43 
Cho hàm số . 
Giá trị y'(0) bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 3 
B: -1 
C: -3 
D: 0 
Câu 44 
Cho số phức z = (2 + i)(1 − i) + 1 + 3i. Môđun của z là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
Câu 45 
Phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) : y = x3 - 2x tại điểm hoành độ x = −1 là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: y = -x + 2 
B: y = -x-2 
C: y = x -2 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
D: y = x + 2 
Câu 46 
Cho z C thoả mãn (1 + i)z + (2 - i) = 4 - i. 
Tìm phần thực của z. 
Điền vào chỗ trống 
Câu 47 
Tập hợp các số phức z thoả mãn đẳng thức có phương trình là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: y = x -1 
B: y = x + 1 
C: y = -x + 1 
D: y = -x - 1 
Câu 48 
Hàm số có hai điểm cực trị khi giá trị của m là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 0 < m < 8 
C: 
D: 0 < m < 2 
Câu 49 
Cho Δ ABC có A (1;2), B (3;0), C (−1;−2) có trọng tâm G. Khoảng cách từ G đến đường 
thẳng AB bằng: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 2 
B: 
C: 
D: 4 
Câu 50 
Hàm số có ba điểm cực trị khi giá trị của m là: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: 
B: 
C: 
D: 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
PHẦN 2: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH 
Thời gian làm bài: 60 phút 
Câu: 1 
Câu 1: Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Dự thính 
B: Dự kiến 
C: Dự tính 
D: Dự liệu 
Câu: 2 
Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Nhỏ nhặt 
B: Nhỏ nhẹ 
C: Nhỏ mọn 
D: Nhỏ nhen 
Câu: 3 
Tác phẩm nào KHÔNG cùng thể loại với các tác phẩm còn lại? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Chữ người tử tù 
B: Số đỏ 
C: Chí Phèo 
D: Hai đứa trẻ 
Câu: 4 
Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Tấp tểnh 
B: Tập tễnh 
C: Khập khiễng 
D: Cà nhắc 
Câu: 5 
Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: 
Nhìn chung, đề cao cá tính sáng tạo, đề cao “cái tôi” cá nhân. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Văn học viết nói chung 
B: Văn học dân gian 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
C: Văn học trung đại 
D: Văn học hiện đại 
Câu: 6 
Nhà văn nào KHÔNG PHẢI là tác giả của thời kì văn học trung đại Việt Nam? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Hồ Xuân Hương 
B: Nguyễn Du 
C: Nguyễn Bính 
D: Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Câu: 7 
Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: 
Cảm hứng rất phong phú, đa dạng: là âm điệu hào hùng khi đất nước 
chống giặc ngoại xâm, là âm hưởng bi tráng lúc nước mất nhà tan, là giọng điệu thiết tha khi đất 
nước trong cảnh thái bình, thịnh trị. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: nhân văn 
B: yêu nước 
C: thế sự 
D: nhân đạo 
Câu: 8 
Đọc đoạn thơ sau và trả lời 5 câu hỏi liên tiếp dưới đây: 
 Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
 Quân xanh màu lá dữ oai hùm 
 Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
 Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 
 Rải rác biên cương mồ viễn xứ 
 Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
 Áo bào thay chiếu anh về đất 
 Sông Mã gầm lên khúc độc hành 
 (Quang Dũng, Tây Tiến) 
(*) Mỗi câu hỏi nhỏ dưới đây được tính điểm tương ứng với một câu hỏi trong phần thi. 
Câu: 8.1 
Âm hưởng của đoạn thơ trên là gì? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Bi ai 
B: Bi thương 
C: Bi lụy 
D: Bi tráng 
Câu: 8.2 
Hình tượng người lính Tây Tiến được thể hiện nhiều nhất với vẻ đẹp nào? 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Ngang tàng, ngạo nghễ 
B: Trẻ trung, tếu táo 
C: Chân thực, giản dị 
D: Hào hùng, hào hoa 
Câu: 8.3 
Đoạn thơ thể hiện phong cách thơ Quang Dũng như thế nào? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Trữ tình, chính trị 
B: Trữ tình, chính luận 
C: Lãng mạn, tài hoa 
D: Uyên bác, hướng nội 
Câu: 8.4 
Câu thơ: "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" thể hiện ý nghĩa gì? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Những gian khổ mà người lính Tây Tiến gặp phải 
B: Sự mất mát hi sinh của những người lính Tây Tiến 
C: Khí phách của người lính Tây Tiến 
D: Những chiến công của người lính Tây Tiến 
Câu: 8.5 
Câu thơ "Rải rác biên cương mồ viễn xứ" sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Đảo ngữ, nhân hóa 
B: Đảo ngữ, ẩn dụ 
C: Nhân hóa, ẩn dụ 
D: Liệt kê, đối lập 
Câu: 9 
Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: 
Tuyên ngôn độc lập là lịch sử tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới 
về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của 
nước Việt Nam mới. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: văn tự 
B: văn kiện 
C: văn phong 
D: văn bản 
Câu: 10 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách 
Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, tươi tắn, 
vừa chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc bình dị, tầm thường. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: chân thành 
B: tầm thường 
C: khát vọng 
D: hồn nhiên 
Câu: 11 
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách 
Những tay cướp biển người Vai-king từng giương buồm đi khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương 
trên những chiếc thuyền dài, đánh phá cướp bóc, xâm lược phần lớn các vùng đất trù phú tại châu 
Âu. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: xâm lược 
B: những tay cướp biển 
C: trù phú 
D: giương buồm 
Câu: 12 
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách 
Đoạn trích Trao duyên thể hiện bi kịch tình yêu, thân thế bất hạnh và nhân cách cao đẹp của Thúy 
Kiều, đồng thời cho thấy tài năng miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: cao đẹp 
B: thân thế 
C: nội tâm 
D: bi kịch 
Câu: 13 
Tác phẩm nào KHÔNG thuộc giai đoạn văn học từ 1945 đến 1975? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Việt Bắc 
B: Tây Tiến 
C: Đàn ghi ta của Lor-ca 
D: Sóng 
Câu: 14 
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách 
Việc một số công ty du lịch tổ chức các tour đón khách đến nghỉ ngơi, tắm biển được mở ra tại 
đây đã làm cho bãi biển khu vực này dần dần trở thành một khu du lịch nổi tiếng. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
A: được mở ra 
B: dần dần trở thành 
C: việc 
D: đã làm cho 
Câu: 15 
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách 
Kể từ đó, cả con hẻm 84 này lúc nào cũng chìm trong nỗi kinh hoàng của ma túy gây ra, không 
người nào dám bén mảng ra ngoài đường sau 10 giờ đêm. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: lúc nào 
B: của 
C: bén mảng 
D: kể từ đó 
Câu: 16 
Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: 
Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc hùng ca, cũng là khúc về cách mạng, về 
cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: hòa ca 
B: tình ca 
C: hợp ca 
D: trường ca 
Câu: 17 
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách 
Với lời văn trau chuốt, giàu hình ảnh, truyện ngắn Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) đã tái hiện 
vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng của con người và truyền thống văn hiến Tây Nguyên. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: truyện ngắn 
B: hào hùng 
C: tráng lệ 
D: văn hiến 
Câu: 18 
Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: 
Về nghệ thuật, văn học từ thời kì đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 đã đạt được 
những hết sức to lớn, gắn liền với kết quả về thể loại và ngôn ngữ. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: thành tích – cách mạng 
B: giá trị – khác biệt 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
C: thành công – to lớn 
D: thành tựu – cách tân 
Câu: 19 
Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: 
Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn, nhà chủ nghĩa lớn, có đóng góp quan 
trọng đối với quá trình truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỉ 
XX. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: nhân văn – thi vị hóa 
B: nhân ái – cá biệt hóa 
C: nhân đạo – hiện đại hóa 
D: nhân đạo – cá tính hóa 
Câu: 20 
Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Điểm yếu 
B: Yếu điểm 
C: Nhược điểm 
D: Khuyết điểm 
Câu: 21 
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách 
Bố tôi nhớ như in thời gian năm 1974 khi ông gặp mẹ tôi ở Tiền Giang và kết hôn với nhau cũng 
trong năm đó, bởi theo ông đây là quãng thời gian hạnh phúc nhưng cũng khó khăn nhất của hai 
người. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: kết hôn với nhau 
B: bởi theo ông 
C: của hai người 
D: nhớ như in 
Câu: 22 
Đọc đoạn trích sau và trả lời 6 câu hỏi liên tiếp dưới đây: 
 Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của Intelligence Quotient trong tiếng Anh), thường được cho là có 
liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc. Những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự 
liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ (những người thông minh thường có nhiều kiến thức hơn trong 
việc chăm sóc bản thân) và cả số lượng từ mà người đó sử dụng. Vậy, những điều gì khiến cho con người 
có chỉ số IQ cao hay thấp? 
 Vai trò của di truyền và môi trường tác động lên trí thông minh là những điều được nói đến nhiều nhất. 
Khả năng kế thừa của một gen từ thế hệ trước sang thế hệ sau được biểu diễn bằng một số trong khoảng 
từ 0 đến 1, gọi là hệ số di truyền. Nói một cách khác, hệ số di truyền là phần trăm khả năng di truyền cho 
đời sau của một gen. Cho đến gần đây hệ số di truyền hầu hết chỉ được nghiên cứu ở trẻ em và người ta 
cho rằng hệ số di truyền trung bình là 0,5. Điều này cho thấy một nửa số gen của số trẻ được nghiên cứu 
là gen đã biến dị, hoặc bị tác động của yếu tố môi trường. Con số 0,5 cho thấy trí thông minh một phần là 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
do kế thừa từ cha mẹ. Nghiên cứu ở người lớn tuy vẫn chỉ ở những mức rất sơ khai nhưng cũng có những 
kết quả rất thú vị: hệ số di truyền có thể lên đến 0,8. Yếu tố môi trường đóng vai trò rất lớn trong việc xác 
định trí thông minh ở một số trường hợp. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho lúc nhỏ được coi là rất quan 
trọng. Chế độ dinh dưỡng kém có thể làm suy giảm trí thông minh. Một số nghiên cứu khác về yếu tố môi 
trường còn cho rằng thai phụ trước khi sinh hay cho con bú nếu tiếp xúc với những loại độc tố hay thiếu 
các vitamin và muối khoáng quan trọng có thể ảnh hưởng đến IQ của đứa bé. Trong xã hội đã phát triển, 
môi trường trong gia đình có thể tạo ra 25% sự khác biệt. Tuy nhiên, khi lớn lên, điều này hầu như biến 
mất. 
(*) Mỗi câu hỏi nhỏ dưới đây được tính điểm tương ứng với một câu hỏi trong phần thi. 
Câu: 22.1 
Theo đoạn trích, chỉ số thông minh được cho là có liên quan đến: 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: kết quả học tập, công việc, sức khỏe, tuổi thọ và số lượng từ 
B: kết quả công việc, học tập, sức khỏe, tuổi thọ và tính cách 
C: kết quả học tập, công việc, sức khỏe, tuổi thọ và hành vi 
D: kết quả học tập, công việc, sức khỏe, tuổi thọ và cách diễn đạt 
Câu: 22.2 
Theo đoạn trích, con số 0,5 của hệ số di truyền ở trẻ KHÔNG nói lên điều gì sau đây? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Khả năng kế thừa của gen ở thế hệ sau là rất lớn 
B: Trí thông minh một phần là do kế thừa từ cha mẹ 
C: Một nửa số gen của trẻ trong nghiên cứu là gen đã biến dị 
D: Có sự tác động của môi trường đến trí thông minh của trẻ 
Câu: 22.3 
Theo đoạn trích, chỉ số IQ của con người chịu tác động của những yếu tố nào? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Hệ số di truyền và vitamin 
B: Điều kiện môi trường và chế độ dinh dưỡng của đứa trẻ 
C: Yếu tố di truyền và môi trường 
D: Chế độ dinh dưỡng của người mẹ và đứa trẻ 
Câu: 22.4 
Theo đoạn trích, tác động của yếu tố môi trường gia đình đối với chỉ số IQ của con người như thế 
nào? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Quan trọng khi con người còn nhỏ và dần biến mất khi con người trưởng thành 
B: Quan trọng hơn yếu tố di truyền và chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ 
C: Rất quan trọng đối với chỉ số IQ khi con người trưởng thành 
D: Quan trọng hơn yếu tố di truyền và chế độ dinh dưỡng của người mẹ 
Câu: 22.5 
 Facebook.com/Hocmai.vnOnline 
Theo đoạn trích, hệ số di truyền được hiểu là gì? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Là con số trong khoảng từ 0 đến 1, thể hiện sự kế thừa gen thông minh của bố mẹ 
B: Là con số trong khoảng từ 0 đến 1, thể hiện tỉ lệ di truyền trí thông minh từ thế hệ trước sang thế hệ 
sau 
C: Là con số trong khoảng từ 0 đến 1, thể hiện số gen biến dị hoặc bị tác động bởi yếu tố môi trường 
D: Là con số trong khoảng từ 0 đến 1, thể hiện khả năng kế thừa của một gen từ thế hệ trước sang thế hệ 
sau 
Câu: 22.6 
Chủ đề của đoạn trích là gì? 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: Vai trò của hệ số di truyền đối với trí thông minh của con người 
B: Chỉ số thông minh (IQ) và các thành tố liên quan 
C: Vai trò của di truyền và môi trường đối với chỉ số thông minh (IQ) 
D: Vai trò của di truyền và môi trường tác động lên trí thông minh của con người 
Câu: 23 
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách 
Văn học hiện đại là văn học thoát ra khỏi biện pháp văn học trung đại và đổi mới theo hình thức 
văn học phương Tây. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: đổi mới 
B: phương Tây 
C: trung đại 
D: biện pháp 
Câu: 24 
Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: 
Một của những người nuôi ong, nhà bảo tồn và những người ủng hộ an toàn 
thực phẩm đã kiện chính phủ Mỹ về việc giới chức nước này người dân sử 
dụng những loại thuốc trừ sâu có thể gây hại cho ong. 
Chọn 1 câu trả lời đúng 
A: liên quân – cáo buộc 
B: tập hợp – cấm 
C: đoàn thể – thuận tình cho 
D: liên minh – cho phép 

Tài liệu đính kèm:

 • pdfDe_thi_mau_danh_gia_nang_luc_DHQGHN_2016.pdf