Đề thi chọn học sinh giỏi Tin học lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Châu Thành

docx 1 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 02/02/2021 Lượt xem 846Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi Tin học lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Châu Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi Tin học lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Châu Thành
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 9
CHÂU THÀNH Năm học: 2016-2017
ĐỀ CHÍNH THỨC
 Môn thi: Tin học – Lớp 9
 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
 Ngày thi: 8/01/2017
I/ Lịch sử thế giới (8 điểm)
Câu 1: Em hãy trình bày sự khủng hoảng và tan rã của chủ nghĩa xã hội Liên Xô (nửa sau những năm 70 đầu nhựng năm 90 của thế kỉ XX). (2 điểm) 
Câu 2: 
Khu vực Động Nam Á có bao nhiêu nước? Kể tên? (2 điểm)
Hãy nêu những nét lớn về sự ra đời và phát triển của ASEAN. (1 điểm)
Câu 3: Thắng lợi của cuộc cách mạng Cu-ba có ý nghĩa như thế nào đối với Cu-ba và Thế Giới?
 (1 điểm)
Câu 4: 
Hãy nêu những thành tựu về khoa học – kỉ thuật của nước Mỹ sau chiến tranh Thế giới lần thứ hai. (1 điểm)
Tại sao Mỹ là nước khởi đầu cho cuộc Cách mạng khao học - kỉ thuật lần thứ hai? 
 (1 điểm)
 II/ Lịch sử Việt Nam (12 điểm)
 Câu 1: 
 Nguyên nhân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam? (1 điểm)
 Từ đó em hãy trình bày những những nội dung của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai. (1 điểm)
 Câu 2:
Em hãy tóm tắt sơ lược về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 – 1925.
 (2 điểm)
Việt Nam đã thành lập Đảng Cộng Sản vào ngày 3/2/1930. Em hãy cho biết ý nghĩa của sự ra đời đó. Từ đó em hãy nhận xét về Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay (về chính sách đối nối đối ngoại, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm.) (2 điểm)
Vì sao nói: ‘Đảng Cộng Sản ra đời là một tất yếu của lịch sử Việt Nam’. (1 điểm)
Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với Đảng Cộng Sản? (1 điểm)
 Câu 3: Hãy trình bày nguyên nhận thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám thành công. (2 điểm)
 Câu 4: Như em đã biết hiện nay Tổng thống Mỹ là Donald Trump. Từ đó em hãy cho biết ông ta đã có những chính sách như thế nào đối với Việt Nam nói riêng và cả Thế Giới nói chung sau khi làm chủ Nhà Trắng. (2 điểm)
Ghi chú: Khi làm bài học sinh không dùng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_hsg_su_9.docx