Đề ôn thi học kỳ I môn thi: Toán 12 - Đề số 7

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 862Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn thi học kỳ I môn thi: Toán 12 - Đề số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn thi học kỳ I môn thi: Toán 12 - Đề số 7
ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ I Năm học 2009-2010
Môn thi: TOÁN 12
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
I/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH: (7 điểm)
Câu I: (3 điểm)
Cho hàm số có đồ thị (C).
a)Khảo sát và vẽ đồ thị (C).
b)Dùng đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
 Câu II: (2 điểm)
1)Cho hàm số . Chứng minh rằng: 
2)Tính giá trị của các biểu thức sau:
 a).
 b)B=
Câu III: (2 điểm)
 Cho hình chóp đều S.ABC có đáy ABC nội tiếp đường tròn bán kính bằng a và cạnh bên
 bằng 2a.
Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.
Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
II/ PHẦN TỰ CHỌN ( 3 điểm đđ)
 Học sinh chọn (câu IV.a; V.a hoặc IV.b; V.b)
 Câu IVa:(2 điểm) 
 Cho hàm số: 
 a)Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại .
 b)Khi m=0,lập phương trình tiếp tuyến của , biết tiếp tuyến song song với 
 đường thẳng .
 	Câu Va:( 1 điểm) ) 
 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn [-1;2].
Câu IVb: (2 điểm)
 a)Tìm tập xác định của hàm số:.
 b)Giải phương trình:
 Câu Vb: (1 điểm)
 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn [0;2]. HẾT.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe on so 7_Thanh Huong.doc