Đề ôn tập kiểm tra môn Toán Lớp 4 năm 2016

docx 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 05/07/2022 Lượt xem 330Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra môn Toán Lớp 4 năm 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập kiểm tra môn Toán Lớp 4 năm 2016
ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4 23/7/2016
Trương Hoàng Ly
Nêu giá trị của chữ số 5 trong các số dưới đây: (1đ)
94 523 177
123 456 789
152 201 943
23 475.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2 tấn = ..kg
5 yến = ..kg
3 tấn 5 tạ = .kg
2 tấn 85 kg = kg
145 tạ x 4 =
1250 kg : 5 = 
Điền dấu ;=
5 dag  50g
8 tấn  8100 kg
6 tạ 5 yến . 639 kg
32 tạ . 3300 kg
3400kg + 4 tấn .. 7350kg
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 phút = .. giây
7 phút = .. giây
 phút = . Giây
4 phút 13 giây = . Giây
5 thế kỉ = .. năm
½ thế kỉ = .năm
1/5 thế kỉ + ¼ thế kỉ = ..năm
Năm 999 thuộc thế kỉ thứ mấy?
Năm 1088 thuộc thế kỉ nào?
Trong cuộc thi chạy 200m, Ly chạy hết 1/20 phút, Khánh chạy hết 1/25. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giây?
.
.
...
Tìm số trung bình cộng của các số sau:
24;20;22;26 .
30;24;36 .
46;48;50;44 .
Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9
.
Số trung bình cộng của 3 số là 48. Biết 2 số còn lại là 35 và 66. Tìm số thứ ba.
Tính giá trị của c+d nếu:
c = 11 và d = 29 .
c = 37cm và d = 46cm .
Tính giá trị của c – d nếu: c = 52 và d = 39...
Cho m = 12 ; n = 6 ; p = 3. Tính:
m + (n + p) =.
m + n x p = 
(m + n) x p = .
m – n – p = 
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
488 + 57 + 43 + 112...
67 + 21 + 79 ..
677 + 969 + 123 
789 + 285 + 15 ..
Tuổi em và tuổi chị cộng lại được 34 tuổi. Em kém chị 12 tuổi. Tínhsố tuổi mỗi người
.
.
Tính nhẩm:
302 x 10 =..
26 x 100 = ...
3435 x 1000 = .
339 x 1000 = ..
4240 : 10 = ..
20200000 : 10000 = 
94200 : 100 = 
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
7600g = ... tạ
120 tạ =  tấn
3000 kg = .. tấn
340 hg = . Kg
Tính nhanh:
6 x 5 x 3 = ........
4 x 5 x 9 = 
5 x 9 x 3 x 2 =
5 x 2 x 34 =
13 x 5 x 2 = ...
Có 6 phòng học, mỗi phòng có 25 bộ bàn ghế, mỗi bộ có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi có tất cả có bao nhiêu học sinh đang ngồi học ?
Tính:
1342 x 40 =
13456 x 30 = .
5642 x 200 =..
HẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_on_tap_kiem_tra_mon_toan_lop_4_nam_2016.docx