Đề ôn tập kiểm tra học kì I Công nghệ lớp 8 - Trường THCS Kim Đồng

doc 1 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 22/01/2021 Lượt xem 561Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra học kì I Công nghệ lớp 8 - Trường THCS Kim Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập kiểm tra học kì I Công nghệ lớp 8 - Trường THCS Kim Đồng
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG
 TỔ VẬT LÝ – TIN HỌC 
Lớp phô-tô và giao cho mỗi bạn 01 bản để ôn tập. 
24/12/2016
ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 8
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016-2017 
I. LÝ THUYẾT: 
1) Bản vẽ kỹ thuật là gì? Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất, kỹ thuật và trong đời sống? 
2) Có các phép chiếu nào? Các hình chiếu trong phép chiếu vuông góc? Vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật? 
3) Các hình chiếu trong phép chiếu vuông góc được sử dụng trong bản vẽ kỹ thuật với mục đích gì? 
4) Hình cắt là gì? Người ta sử dụng hình cắt để làm gì? Quy ước vẽ mặt cắt trên bản vẽ kỹ thuật? 
5) Bản vẽ chi tiết được sử dụng vào mục đích gì? Các nội dung của bản vẽ chi tiết? 
6) Trình tự đọc bản vẽ chi tiết? 
7) Các loại ren? Quy ước vẽ ren? 
8) Bản vẽ lắp được sử dụng vào mục đích gì? Các nội dung của bản vẽ lắp? 
9) Trình tự đọc bản vẽ chi tiết? 
10) Bản vẽ nhà được sử dụng vào mục đích gì? Các nội dung của bản vẽ nhà? 
11) Các ký hiệu quy ước trong bản vẽ nhà? 
II. BÀI TẬP: 
1) Bài tập về vẽ và đọc hình chiếu các vật thể khối hình học, gồm: 
	+ Bài 3 trong 13-14; + Bài 5 trong 20-21; + Bài 7 trong 27-28; 
2) Bài tập về đọc bản vẽ, gồm: 
	+ Bài 10 trong 33-34; + Bài 12 trong 39-40; + Bài 14 trong 44-45; 
---------------------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docONTAP_CNGHE8HKI.doc