Đề ôn tập kiểm tra chương I Đại số - Lớp 7 - Số 15

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 837Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra chương I Đại số - Lớp 7 - Số 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập kiểm tra chương I Đại số - Lớp 7 - Số 15
ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I 
ĐẠI SỐ - LỚP 7
I.TRẮC NGHIỆM.
Câu 1. Làm tròn số 12,7362 đến hàng phần trăm ta được: 
A. 12,73	B. 12,74	C. 12,736	D. 12,737
Câu 2. Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn thuần hoàn?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Từ đẳng thức: x.4 = y.5 ta suy ra được tỉ lệ thức nào?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Cho biết: 166 = ( 82 )x. Vậy, x bằng:
A. 4	B. 5	C. 6	D. 8
II.TỰ LUẬN.
Bài 1. Thực hiện phép tính sau:
a) 
b) 
Bài 2. Tìm x biết:
a) 
b) 
Bài 3. Tìm số đo mỗi góc của tam giác ABC biết các góc A, B,C tỉ lệ với 3,4,5.
Bài 4. So sánh: và 
HƯỚNG DẪN GIẢI
I.TRẮC NGHIỆM.
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
C
D
A
I.TỰ LUẬN.
BÀI 
NỘI DUNG
1
a)
= 
= 
b)
=
2
a)
Vậy: 
b)
 hoặc: 
Với: 
Với: 
Vậy: x = 4 hoặc x = -2
3
Gọi x, y, z lần lượt là số đo của các góc A; B; C.
Ta có: x : y : z tỉ lệ với 3: 4 : 5 và x + y + z = 1800.
Nên : ( tính chất dãy tỉ số bằng nhau).
Suy ra : 
Vậy: 
4
Nên: < 

Tài liệu đính kèm:

  • docde on tap kiem tra chuong I - So 15.doc