Đề ôn học sinh giỏi Toán 9

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 932Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn học sinh giỏi Toán 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn học sinh giỏi Toán 9
Bài 1: (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức 
A = 
B = 
Bài 2: (3,0 điểm)
	Với x > 0, cho hai biểu thức và .
	a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 64.
	b) Rút gọn biểu thức B.
	c) Tìm x để .
 d) Tìm x để biểu thức đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức P.
Bài 3: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuơng tại A cĩ đường phân giác AM.
 Chứng minh: 
Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuơng tại A. Kẻ đường cao AH. Biết AH = 9,6cm, BC = 20cm.
a/ Giải tam giác ABC 
c/ Tính BH
d/ Kẻ HE AB. Chứng minh rằng: AE.AB = AC2 – HC2 
Bài5: (1,0 điểm) 
a) Chứng minh B = a5 - 5a3 + 4a chia hết cho 120.
b)Tìm số nguyên m để C = là số nguyên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_hsg_toan_9.doc