Đề KSCL ôn thi THPT quốc gia lần 1 – lớp 12 - Đề thi môn: Toán

doc 7 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 553Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề KSCL ôn thi THPT quốc gia lần 1 – lớp 12 - Đề thi môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề KSCL ôn thi THPT quốc gia lần 1 – lớp 12 - Đề thi môn: Toán
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
 (Đề thi có 06 trang)
ĐỀ SỐ 2
ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 – LỚP 12
NĂM HỌC 2016 - 2017
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 632
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Cho hàm số: . Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số: . Trong các khoảng sau khoảng nào hàm số không nghịch biến
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số: xét trên . GTLN của hàm số bằng:
A. 2	B. 1	C. 0	D. -1
Cho hình chóp có . Diện tích bằng . Khi đó thế tích của khối chóp là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Gọi M, N lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số: trên . 
Khi đó tổng M+N bằng:
A. 128	B. 0	C. 127	D. 126
Cho một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều .Thể tích của hình lăng trụ là. Để diện tích toàn phần của hình lăng trụ nhỏ nhất thì cạnh đáy của lăng trụ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có 3 điểm cực trị.
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số
A. 4	B. 3	C. 1	D. 2
Cho hàm số: . Đồ thị hàm số nhận trục hoành và trục tung làm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng. Khi đó tổng m+n bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 2
Cho hàm s ố . Xác định m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với đường thẳng song song với đường thẳng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số: . Tìm điểm nằm trên đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại điểm đó có hệ số góc nhỏ nhất.
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây sai
A. Đồ thị hàm số luôn nhận trục tung làm trục đối xứng.
B. Đồ thị hàm số luôn có 3 điểm cực trị.
C. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.
D. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm 
Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hình chóp đều có tất cả các cạnh đều bằng. Khi đó diện tích toàn phần của hình chóp là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để giá trị cực đại của hàm số bằng 3.
A. 	B. 	C. 	D. Không tồn tại m
Cho hàm số: . GTNN của hàm số bằng:
A. 0	B. -1	C. 1	D. 
Cho hàm số: . Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. y=1
Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng.
A. 2.225.000	B. 2.100.000	C. 2.200.000	D. 2.250.000
Cho hàm số . Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Bảng biến thiên sau là của hàm số nào:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với . Tam giác là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Góc giữa mặt phẳng và bằng . Khi đó thể tích khối chóp là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Những điểm trên đồ thị hàm số mà tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Số tiếp tuyến đi qua điểm của đồ thị hàm số là:
A. 3	B. 2	C. 0	D. 1
Cho hàm số. Tìm tất cả các giá trị của để hàm số đồng biến trên khoảng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Đây là đồ thị của hàm số nào:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ:
Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Hàm số đã cho có hai điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
B. Hàm số đã cho có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
C. Hàm số đã cho có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại.
D. Hàm số đã cho có hai điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.
Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình: có nghiệm 
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số: . Xác định để đường thẳng luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt thuộc cùng một nhánh của đồ thị.
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có một điểm cực tiểu.
A. 	B. Không tồn tại m	C. 	D. 
Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là
A. 	B. 	C. 	D. 
Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục hoành:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Khối 12 mặt đều thuộc loại
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số có tập xác định là và đồ thị như hình vẽ: 
 Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng và .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng và .
Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh. Các mặt bên cùng vuông góc với mặt đáy ; Góc giữa và mặt bằng . Tính thể tích khối chóp .
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh ; Hai mặt phẳng và cùng vuông góc với đáy, . Khi đó khoảng cách từ đến mặt (SBC) là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Mỗi đỉnh của một hình bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh.
A. Năm cạnh	B. Bốn cạnh	C. Ba cạnh	D. Sáu cạnh
Một kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 154m; Độ dài cạnh đáy là 270m. Khi đó thể tích của khối kim tự tháp là:
A. 3.742.200	B. 3.640.000	C. 3.500.000	D. 3.545.000
Cho khối chóp . Trên 3 cạnh lần lượt lấy 3 điểm sao cho . Gọi và lần lượt là thể tích của các khối chóp và . Khi đó tỷ số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số .Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung.
A. 	B. 	C. 	D. 
Người ta gọt một khối lập phương bằng gỗ để lấy khối tám mặt đều nội tiếp nó ( tức là khối cố các đỉnh là các tâm của các mặt khối lập phương). Biết cạnh của khối lập phương bằng. Hãy tính thể tích của khối tám mặt đều đó:
A. 	B. 	C. 	D. 
Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại mấy điểm:
A. 1	B. 3	C. 2	D. 0
Cho lăng trụ tam giác đều có góc giữa hai mặt phẳng và bằng ; . Khi đó thể tích của khối bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Trong các hình sau hình nào không có tâm đối xứng:
A. Hình lập phương	B. Hình hộp	C. Tứ diện đều	D. Hình hộp chữ nhật
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. Hình chóp đều là hình chóp có tất cả các cạnh đều bằng nhau
B. Hình chóp đều là hình chóp có chân đường cao trùng với tâm đáy
C. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều
D. Hình chóp đều là hình chóp có các cạnh bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau
Cho khối lăng trụ đều và là trung điểm của cạnh. Mặt phẳng chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính tỷ số thể tích của hai phần đó:
A. 	B. 	C. 	D. 
Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 0	B. 2	C. 3	D. 1
Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đạt cực tiểu tại điểm .
A. 	B. m=0	C. Không tồn tại m	D. m=2
Cho hàm số: và . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số cắt (d) tại ba điểm phân biệt có hoành độ thoả mãn: .
A. 	B. 	C. 	D. 
----------- HẾT ----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN
MÃ ĐỀ
CÂU 
ĐÁP ÁN
MÃ ĐỀ
CÂU 
ĐÁP ÁN
632
1
A
632
26
C
632
2
D
632
27
D
632
3
B
632
28
A
632
4
B
632
29
D
632
5
D
632
30
D
632
6
A
632
31
A
632
7
D
632
32
B
632
8
D
632
33
C
632
9
B
632
34
C
632
10
C
632
35
D
632
11
C
632
36
D
632
12
C
632
37
B
632
13
B
632
38
B
632
14
C
632
39
A
632
15
B
632
40
B
632
16
B
632
41
D
632
17
A
632
42
A
632
18
D
632
43
C
632
19
D
632
44
C
632
20
D
632
45
C
632
21
B
632
46
A
632
22
C
632
47
A
632
23
A
632
48
B
632
24
C
632
49
C
632
25
A
632
50
A

Tài liệu đính kèm:

  • doc26-TOÁN 12 - ĐỀ 2_TOÁN 12- ĐỀ 2_632.doc