Đề kiểm tra Tiếng anh khối 7

doc 1 trang Người đăng dothuong Lượt xem 351Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Tiếng anh khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Tiếng anh khối 7
Name:
Class:
ENGLISH7: LISTENING TEST
Listen to the following information and fill in the missing information in the spaces below: (2 ms)
Mark
D1. 
 O: Can I help you?
I: Yes, could you give me Hilton Hotel’s telephone number, please?
O:  .(1)
I: Thanks.
D2. 
O: Can I help you?
I: Yes, could you tell me British Rail’s telephone number, please?
O: ..(2)
I: Thank you very much.
D3. 
 I: Is that (3) ?
O: Yes. Can I help you?
I: I’d like to speak to Miss Green, please.
D4.
I: Is that ..(4) ?
O: Yes. Who do you want to speak to?
I: Doctor   Peter White, please.
KEYS:
1. 745 5757  
2. 723 9861
3. 8230 3541 
4. 6231 7799 

Tài liệu đính kèm:

  • docENGLISH7.doc
  • mp3chuẩn.mp3