Đề kiểm tra một tiết Tin học lớp 7 - Trường THCS Trần Quốc Toản

docx 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 221Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Tin học lớp 7 - Trường THCS Trần Quốc Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Tin học lớp 7 - Trường THCS Trần Quốc Toản
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 	BÀI KIỂM TRA – MÔN TIN HỌC 7
Họ và tên: ..	Thời gian: 45 phút
Lớp: 7. 	Ngày kiểm tra: .. Ngày trả bài: ..
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO
ĐỀ RA:
Câu 1: (3 điểm) Cho bảng sau:
Em hãy sử dụng hàm thích hợp để tính các giá trị trong các ô có chứa dấu “?”
C10 là tổng giá trị sản xuất (nông nghiệp) của năm 2001 đến 2006,
F4 là tổng giá trị sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) của năm 2001
F10 là tổng giá trị sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) của các năm từ 2001 đến 2006 
Tính giá trị trung bình giá trị sản xuất từ 2001 đến 2006 của ngành dịch vụ bằng 2 cách
Câu 2: (2 điểm) (Dữ liệu lấy từ bảng của Câu 1) 
Tìm giá trị lớn nhất của ngành nông nghiệp 
Tìm giá trị nhỏ nhất của ngành dịch vụ 
Câu 3: (3 điểm) Cho trang tính sau:
Công thức tại ô E3 là:
Công thức tại ô E4 là:
Kết quả tại ô E5 là:
Kết quả tại ô E6 là:
 Lập công thức tính cột Thành tiền biết:
 (Thành tiền = số lượng * đơn giá)
(Lưu ý: Sử dụng địa chỉ ô trong công thức)
Câu 4: (2 điểm) 
Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức? 
Viết các biểu thức sau bằng các kí hiệu của chương trình bảng tính: 
102 + 	
BÀI LÀM:
Tiết 	 Ngày soạn: 
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Dùng các hàm SUM, AVERAGE,MAX,MIN để tính toán.
2. Kỹ Năng: Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên.
3. Thái độ: Nghiêm túc, có thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ môn.
II. PHƯƠNG PHÁP/KĨ THUẬT DẠY HỌC:
Thực hành
Vấn đáp
Nêu vấn đề
III. CHUẨN BỊ:
GV: Giáo án, các ví dụ.
HS: Sách giáo khoa, xem trước bài ở nhà.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ
Đề bài
Đáp án
Biểu điểm
Kể tên và viết cách nhập các hàm đã được học?
a. Hàm tính tổng
=SUM(a,b,c,..)
b. Hàm tính trung bình cộng
=AVERAGE(a,b,c,.)
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
=MAX(a,b,c,)
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất:
=MIN(a,b,c,)
2,5
2,5
2,5
2,5
2. Bài mới
Hoạt động: Hướng dẫn học sinh làm các bài tập
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
NỘI DUNG KIẾN THỨC 
GV: Đưa nội dung yêu cầu trên bảng màn chiếu.
a) Nhập điểm thi các môn của lớp tương tự như hình trên màn chiếu ( Lập danh sách 15 HS ).
? Sử dụng công thức tính trực tiếp để tính cột điểm trung bình
? Sử dụng hàm AVERAGE để tính cột điểm trung bình
? So sánh kết quả của hai cách tính
 Lưu bảng tính với tên bảng điểm của lớp em.
GV: Yêu cầu học sinh sử dụng bảng tính trong bài tập 1.
a) (Thay cột Điểm trung bình = cột tổng điểm)
+ Tính tổng điểm 3 môn toán + Lý + Ngữ văn của từng học sinh
b) Thêm cột điểm lớn nhất và cột điểm nhỏ nhất:
Sử dụng hàm MAX, MIN để tìm điểm lớn nhất và điểm nhỏ nhất
GV: Lần lượt kiểm tra các nhóm thực hành trên máy và sửa chữa chỗ sai nếu có.
1. Bài 1:
 Lập trang tính và sử dụng công thức
2. Bài 2: Lập trang tính và sử dụng hàm
3. Bài 3
Tìm điểm trung bình của cả lớp của cả 3 môn ( Toán, Lý, Văn)
3. Củng cố:
? Để tính giá trị trung bình ta có những cách nào để tính? Viết bằng công thức cụ thể?
? Nêu công thức tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số?
? Nêu công thức tính tổng?
4. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: 
Ôn lại 4 hàm đã học, và thực hành trên máy nếu có điều kiện.
Tiết sau Kiểm tra 1 tiết.
V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_THI_TIN_7_1_TIET.docx