Đề kiểm tra một tiết học kì I môn Địa lí lớp 6 - Năm học 2016-2017

doc 4 trang Người đăng dothuong Lượt xem 412Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết học kì I môn Địa lí lớp 6 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết học kì I môn Địa lí lớp 6 - Năm học 2016-2017
ĐỀ KIỂM TRA KÌ I
MÔN: ĐỊA- LỚP: 6
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.Mục tiêu:
1.Về kiến thức: Qua bài kiểm tra HS khắc sâu kiến thức về đị hình bề mặt Trái Đất, sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ. Cấu tạo bên trong của Trái Đất, phương hướng trên bản đồ .
2.Về kĩ năng: Rèn cho HS các kĩ năng vận dụng kiến thức đã học làm bài kiểm tra đạt kết quả cao.
3.Về thái độ: Giáo dục ý thức học tập cao.
II/ MA TRẬN 
 Mức độ
Chủ đề
 Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Cộng
Chủ đề: 1 
Cấu tạo của Trái Đất
 Nêu cấu tạo bên trong Trái Đất gồm có 3. Lớp nào là quan trọng nhất. C1
Vận dụng kiến thức đã học để xác định và điền đúng các hướng. C 4
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Số câu: C1
3 điểm 
30%
Số câu: 1 C4
 2 điểm
20%
Số câu: 2 
5 điểm 
50%
Chủ đề 2
Các thành phần tự nhiên của Trái Đất
 Biết nội lực là gì, ngoại lực là gì?
C2
 So sánh sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ.
C3
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Số câu: 1 C2
2 điẻm
20%
Số câu: 1 C3
 3 điểm
30%
Số câu: 2 
5 điẻm
50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Số câu: 2 C1,2
5 điểm 
50%
Số câu: 1 C3
3 điểm
30%
Số câu: 1 C4
2 điểm
20%
Số câu: 4 
10 điẻm
100%
Họ và tên : 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH: 2016-2017
Lớp : 	MÔN : ĐỊA LÍ 6 
	 THỜI GIAN : 45 PHÚT
Điểm
Lời phê của thầy (cô ) giáo
Câu 1: (3 điểm) Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm có những lớp nào? Lớp nào là quan trọng nhất?
Câu 2: (2 điểm) Cho biết nội lực là gì, ngoại lực là gì?
Câu 3: (3 điểm) So sánh sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ?
Câu 4: (2 điểm) Hãy điền tiếp những hướng còn lại vào hình dưới đây cho đúng.
 Nam
BÀI LÀM
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Đáp án
Biểu điểm
1
- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm có 3 lớp: 
 +Lớp vỏ
 +Lớp trung gian
 +Lớp lõi 
- Lớp vỏ là quan trọng nhất.
0,75 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm
2
- Nội lực là lực sinh ra từ trong lòng Trái Đất có tác động nén ép vào các lớp đất đá làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất ở dưới sâu ra ngoài mặt đất sinh ra núi lửa hoặc động đất
- Là lực sinh ra ở bên ngoài bề mặt TĐ chủ yếu gồm 2 quá trình phong hóa và xâm thực do: nước chảy, gió, nhiệt độ
1 điểm
1 điểm
3 
- Núi trẻ: Đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu, hẹp. Thời gian hình thành cách đây khoảng vài chục triệu năm.
- Núi già: Đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng nông, rộng. Thời gian hình thành cách đây khoảng vài trăm triệu năm.
1,5 điểm
1,5 điểm
4
Điền đúng đủ 10 hướng 2 điểm
 Bắc Đông Bắc
 Bắc
 Tây Bắc Đông Bắc
 Tây Đông
 Tây Nam Đông Nam
 Nam Tây Nam
 Nam
	Duyệt của Ban giám hiệu	Người ra đề :
	 Nguyễn Thị Thu Hương.
GIỚI HẠN ÔN THI KÌ 1 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6
1. Bài 4: Phương hướng trên bản đồ
2. Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
3. Bài 11: Thực hành
4. Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất
5. Bài 13 Địa hình bề mặt Trái Đất

Tài liệu đính kèm:

  • docTHI_HOC_KI_1_DIA_LI_6.doc