Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Chương Mỹ

docx 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 12/02/2024 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Chương Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Chương Mỹ
PHÒNG GD- ĐT CHƯƠNG MỸ
Họ tên:.
Lớp :
Trường:..
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2012 – 2013
Môn : Toán – Lớp 8
Thời gian làm bài : 90 phút
Phần I. Trắc nghiệm (2,0đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Tập nghiệm của phương trình (x – 1)(x + 3) = 0 là:
S = {1; 3}	B.S ={-1; -3}	C. S= {1; -3}	D. S= {-1; 3}
Câu 2: Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?
x – 2 > 0	B. x – 2 < 0	C.x – 2 ≤ 0	D. x – 2 ≥ 0	
Câu 3:Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng.
Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau	
Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng
Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương của tỉ số đồng dạng.
Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Khẳng định đúng là:
AA’(ABCD)	B. AB// DD’	C. Đường thẳng A’B’ cắt đường thẳng CD
Đường thẳng AD cắt mặt phẳng (A’B’C’D’)
Phần II. Tự luận (8đ)
Bài 1(2đ). Giải các phương trình và bất phương trình sau:
4(x + 2) - 5(x + 3) = 2( x + 1) 	b) x (x – 3) – x2 ≥ 5 	c) 	
Bài 2(2,5đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
	Tỷ số của hai số là. Nếu chia số thứ nhất cho 9 và chia số thứ hai cho 6 thì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai là 1. Tìm hai số đã cho.
Bài 3( 3đ) 
	Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. kẻ đường cao DH của tam giác ADC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và DH
Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác DHA
Tính độ dài HD.
Chứng minh tam giác AMC đồng dạng với tam giác DNA và DÂN = MCA
Tính diện tích tam giác ANC.
Bài 4 (0,5đ) Chứng minh 

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_8_nam_hoc_2012_2013_phong.docx