Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Năm học 2012-2013

doc 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 03/02/2024 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Năm học 2012-2013
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 8
NĂM HỌC 2012-2013
CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
 TỔNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
CẤP ĐỘ THẤP
CẤP ĐỘ CAO
Phương trình tích
1
 0,5 
1
 0,5
Bất phương trình
1
 0,5
1
 1,0
2
 1,5
Phương trình chứa ẩn ở mẫu
1
 1.0
1
 1.0
Phương trình 
ax + b =0
1
 0,5
1
 0,5
Giải bài toán bằng cách lpt
1
 1,5
1
 1,5
Bất đẳng thức
1
 1,0
1
 1,0
T/C đường phân giác
1
 0,5
1
 0.5
Tam giác đông dạng
1
 0,5
2
 2.0
1
 0.5
4
 3.0
HHCN
1
 0,5
1
 0,5
2
 1.0
2
 1.0
2
 1.0
3
 3.0
4
 4.0
13
 10
ĐỀ BÀI
I) TRẮC NGHIỆM ( 2ĐIỂM)
Trong các câu trả lời dưới đây, em hãy chọn câu trả lời đúngA,B,C hoặcD.
1) Phương trình (x +1)(x – 2) = 0 có tập nghiệm là:
 B. C.S = D. S = 
2) Nghiệm của bất phương trình -2x>4 là:
A. x -2 C.x 2
3)Nếu AD là tia phân giác của tam giác ABC ( D BC) thì:
A. B. C. D. 
4)Hình lập phương có cạnh bằng 3 cm, có thể tích bằng:
A. 6cm3 B.9cm3 C. 27cm3 D. 81cm3
II)Tự luận ( 8 điểm)
Bài 1 :( 1,5đ)
Giải các phương trình:
a) 2(x + 3) = 4x – ( 2+ x)
b)
Bài 2 ( 1,0đ). Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
Bài 3 (1,5đ) 
 Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/ h. Lúc về ô tô đó đi với vận tốc 45 km/ h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 4 (3.0đ)
Cho vuông tại A có AB = 12cm, AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác.
a)Chứng minh: 
b)Tìm tỷ số diện tích và .
c) Tính BC , BD ,AH.
d)Tính diện tích tam giác AHD.
Bài 5 (1,0đ)
Chứng minh rằng:
 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 8 – KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
I)TRẮC NGHIỆM( 2ĐIỂM)
- Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
- Câu 1:A ; Câu 2: C ; Câu 3: D ; Câu 4: C
II)TỰ LUẬN( 8 ĐIỂM)
Bài
Nội dung
Điểm
1a
2(x+3) = 4x –(2 +x)
0,5
1b
 điều kiện x 
0,5
0,5
2
0,5
0,5
3
-Gọi quãng đường AB là x (km), x>0
-Thời gian đi là 
-Thời gian về là 
-PT: 
Vậy quãng đường AB dài 180 km
0,25
0,5
0,5
0,25
4
-Vẽ hình,ghi GT, KL đúng
4a
0,25
0,25
Nên : 
0,25
4b
0,25
Mà 
0,25
0,25
4c
BC = 20cm
0,25
BD= 60/7cm
0,5
AH = 48/5 cm
0,25
4d
Diện tích tam giác AHD = 1152/175cm2
0,5
5
Chứng minh rằng:
Áp dụng bất đẳng thức 
0,25
0.25
0.25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_8_nam_hoc_2012_2013.doc