Đề kiểm tra học kỳ II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Xuân Sơn (Có đáp án)

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 184Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Xuân Sơn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Xuân Sơn (Có đáp án)
PHÒNG GD – ĐT VẠN NINH ĐỀ THI CUỐI KÌ II – NĂM HỌC : 2014 -2015
 TRƯỜNG TH XUÂN SƠN Môn: Khoa học. Thời gian: 50 phút
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II, lớp 4
Năm học : 2014 -2015
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Trao đổi chất ở người
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
2. Dinh dưỡng
Số câu
1
1
1
3
Số điểm
1,0
0,5
0,5
2,0
3. Phòng bệnh 
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
0,5
1,0
0,5
1,0
4. An toàn trong cuộc sống
Số câu
1
1
Số điểm
0,5
0,5
5. Nước
Số câu
1
1
1
2
1
Số điểm
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
6. Không khí
Số câu
1
1
2
Số điểm
1,0
1,0
2,0
Tổng
Số câu
5
1
4
1
1
10
2
Số điểm
4,5
1,0
3,0
0,5
1,0
8,0
2,0
Trường: Tiểu học Xuân Sơn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC : 2014-2015 
Họ và tên : ....... Môn: Khoa học - Lớp 4. 
Lớp : .. Ngày kiểm tra : .../.../2015. Thời gian: 50 phút. 
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và thực hiện các câu hỏi còn lại theo yêu cầu:
Câu 1 : Vật nào sau đây là vật cách nhiệt?
A. Thìa sắt	 B. Thìa nhôm C. Thìa nhựa	 D. Thìa đồng
Câu 2 : Thực vật cần gì để sống?
A. Nước 	B. Chất khoáng	 C. Không khí và ánh sáng D. Cả 3 ý trên
Câu 3: Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm không khí?
 A. Khói , bụi, khí độc. B. Các loại rác thải không được xử lí hợp vệ sinh.
 C. Tiếng ồn. D.Tất cả các yếu tố trên.
Câu 4 : Điều gì xảy ra nếu trái đất không được sưởi ấm?
	A. Gió sẽ liên tục thổi. 
	B. Trái đất trở thành một hành tinh chết không có sự sống.
	C. Trái đất sẽ tan ra. 	D. Trái đất sẽ yên bình hơn.
Câu 5: Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thu khí gì và thải ra khí gì ?
	A . Hấp thu khí các – bô – níc và thải ra khí ô - xi.
	B. Hấp thu khí o xi và thải ra khí ni tơ.
	C. Hấp thu khí o xi và thải ra khí các – bô – níc.
 D. Hấp thu khí ni tơ và thải ra khí ô – xi. 
Câu 6 : Nêu nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7 : Động vật cần gì để sống ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ .. để hoàn thiện câu sau:
Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí(1) và thải ra khí (2)...... 
Trong quá trình trao đổi thức, ăn động vật lấy từ môi trường các chất (3).. và (4) .. đồng thời thải ra môi trường chất (5) ... và (6) ......
TRƯỜNG TH XUÂN SƠN
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM
MÔN : KHOA HỌC LỚP 4 - HKII
Câu 1: C (0.5đ)	Câu 4: D (0.5đ)
Câu 2: D (0.5đ)	Câu 5: B (0.5đ)
Câu 3: D (0.5đ)	Câu 6: A (0.5đ)
Câu 7: do phân, rác thải, sử dụng thuốc trừ sâu, nước thải từ các nhà máy,...(2đ)
Câu 8 : nước , thức ăn , không khí, ánh sáng(2đ)
Câu 9: Điền vào: (3 điểm) Điền đúng mỗi chỗ trống 0.5đ
(1) Ôxi;	(2) Các – bô – níc;	
(3) Hữu cơ;	 (4) Nước;	
(5) Cặn bã;	(6) Nước tiểu
* Lưu ý: Điểm chung toàn bài: thang điểm 10.
- Điểm toàn bài làm tròn theo ví dụ sau:
+ 7,5 hoặc 7,75 được làm tròn 8,0
+ 7,25 được làm tròn 7,0.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_khoa_hoc_lop_4_nam_hoc_2014_2015_t.doc