Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán: lớp 9 - Phần trắc nghiệm

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 998Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán: lớp 9 - Phần trắc nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán: lớp 9 - Phần trắc nghiệm
PHÒNG GD&ĐT Trần Đề	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS TRUNG BÌNH	Năm học: 2013 – 2014 
Họ và tên học sinh:	MÔN TOÁN: LỚP 9
Lớp: 9A.	PHẦN TRẮC NGHIỆM
	(Thời gian: 15 phút)
Điểm
Nhận xét
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Hãy chọn phương án trả lời mà em cho là đúng (Từ câu 1 đến câu 6). (1,5 điểm)
Câu 1. Hai đường thẳng y = x + 3 và y = mx – 3 song song khi:
	A. m 1	C. m = 0	D. m = 1
Câu 2. Cho (O; 5cm) có dây AB = 6cm, OIAB tại I. Khi đó độ dài OI là:
	A. 4cm	B. 3cm	C. 2cm	D. 1cm
Câu 3. Kết quả của phép tính là:
	A. 36	B. 	C. – 6 	D. 6
Câu 4. Hàm số y = (m – 5)x + 3 đồng biến trên khi:
	A. m 5	C. m = 5	D. m # 5
Câu 5. có giá trị là:
	A. – 14 	B. 196	C. 14	D. 14
Câu 6. Căn bậc hai số học của 25 là:
	A. 25	B. 625	C. 5	D. 5
	Chọn phương án sai (0,5 điểm)
Câu 7. Từ hình bên:
	A. y2 = x(x + 2)	B. 32 = 2x
	C. 3x = 2y	D. x2 + 32 = y2
Câu 8. Mỗi hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có thể có:
	A. Vô nghiệm	B. Một nghiệm
	C. Hai nghiệm phân biệt	D. Vô số nghiệm
Câu 9. Hãy ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có khẳng định đúng: (1 điểm)
Cột A
Cột B
Trả lời
1. Trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng
a. Thì vuông góc với dây ấy
1 ghép với
..
2. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng
b. Thì dây đó gấp đôi bán kính
2 ghép với
..
3. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tam
c. Tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng
3 ghép với
...
4. Tam giác ABC vuông tại A thì
d. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề
4 ghép với
..
e. 
f. 
PHÒNG GD&ĐT Trần Đề	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS TRUNG BÌNH	Năm học: 2013 – 2014 
Họ và tên học sinh:	MÔN TOÁN: LỚP 9
Lớp: 9A.	PHẦN TỰ LUẬN
	(Thời gian: 75 phút)
Điểm
Nhận xét
Bài 1. Rút gọn biểu thức (1 điểm)
Bài 2. Giải hệ phương trình: 	 (1 điểm)
Bài 3. Cho hai hàm số: y = 3x – 4 và y = 	
	a/ Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy	(0,5 điểm)
	b/ Tính góc tạo bởi các đường thẳng trên với trục Ox (làm tròn đến phút) (0,5 điểm)
	c/ Tìm tọa độ giao điểm D của hai hàm số trên	(0,5 điểm)
	d/ Hai đường thẳng trên cắt nhau tại A và cắt trục Ox lần lượt tại B và C. Tính diện tích tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet)	(0,5 điểm)
Bài 4. (3 điểm)
Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ AB). Gọi M là một điểm bất kì thuộc nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt ở C và D.
	a/ Chứng minh: AC + BD = CD và 
	b/ Chứng minh: AB tiếp xúc với đường tròn đường kính CD.
	c/ Cho R = 3cm, chu vi tứ giác ABDC bằng 26cm. Tính độ dài CM và DM.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hk1_toan_9_truong_THCS_Trung_Binh.doc