Đề kiểm tra học kỳ 1 môn: Toán – lớp 7

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 849Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 1 môn: Toán – lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn: Toán – lớp 7
 UBND HUYỆN PHÙ MỸ	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 	 Môn: TOÁN – Lớp 7
Đề chính thức
	 Thời gian làm bài: 90 phút
	 	 Ngày kiểm tra: 24/12/2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)
 Chọn và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả phép tính : (-3 ) 4 ( - 3 ) 3 là : 
 A. (- 3 )12 B. (- 3 )7 C. 912 D. - 97
Câu 2 : Nếu = 3 thì a bằng :
 A. 6 B. C. 9 D. 3
Câu 3 : Từ tỉ lệ thức : với a, b, c. d 0 có thể suy ra : 
 A. B. C. D. 
Câu 4 : Khẳng định nào sau đây là đúng:
 B. C. D. 
 Câu 5: Biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x với các cặp giá trị tương ứng trong bảng sau :
x
-5
1
y
2
?
 Giá trị ở ô trống là:
 B. C. 5 D. – 10
Câu 6 : Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là :
 B. C. D. 
Câu 7 : Trong các điểm sau đây điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 4x ?
 M() B. N(- 2; 8) C. P() D. ()
Câu 8 : Cho biết thì số đo góc C bằng :
600 B. 1000 C. 800 D. 400
Câu 9: Nếu a // b và ma thì :
m // b B. m b C. a b D. m // a
Câu 10 : Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :
Hai góc đồng vị bù nhau
Hai góc so le trong bằng nhau
Hai góc trong cùng phía bằng nhau.
Hai góc trong cùng phía phụ nhau.
Câu 11 : Cho tam giác ABC có ; Hai tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I . Số đo góc BIC bằng :
 A 600 B. 900 C. 1200 D. 1500 
Câu 12 :Cho , biết AB = 10cm, AC = 5cm , NP = 8cm . Chu vi tam giác KNP bằng:
15cm B. 16cm C. 17cm D. 23cm 
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7,0 điểm )
Câu 13: ( 1,0 điểm) Thực hiện phép tính ( hợp lý nếu có thể ) 
 b) 
Câu 14: ( 1,0 điểm ) Tìm x biết :
 b) 3x + 3x+2 = 810
Câu 15: ( 2,0 diểm )
Tìm hai số x và y biết và y – x = 12 
Ba đội máy cày cày ba cánh đồng cùng một diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai cày xong trong 5 ngày, đội thứ ba cày xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy ? Biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai 4 máy. ( năng suất các máy như nhau )
Câu 16 : ( 2,5 điểm ) Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên tia BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Tia 
 phân giác góc B cắt cạnh AC tại I.
Chứng minh : IA = ID
Gọi E là giao điểm của BA và DI. Chứng minhIAE = IDC
Tia BI cắt CE tại H . Chứng minh BH CE
Câu 17 : ( 0,5 điểm ) Cho a, b, c là 3 số thực khác 0, thõa mãn điều kiện : 
 Tính giá trị biểu thức P = 
-----------------------------------------------------------
UBND HUYỆN PHÙ MỸ	 HƯỚNG DẪN CHẤM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015	 
 Môn: TOÁN – Lớp 7
PHẦN I ; TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 3,0 điểm )
Mỗi câu đúng ghi 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đ/án
B
C
B
D
D
D
C
C
B
B
C
D
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm )
Câu
Đáp án
Điểm
13
(1,0 điểm )
0,25 đ
0,25 đ
 b) 
0,25 đ
0,25 đ
14
(1,0 điểm )
0,25 đ
0,25 đ
 3x + 3x+2 = 810
0,25 đ
0,25 đ
15
(2,0 điểm )
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 
Tìm được x = 6 ; y = 18
0,25 đ
0,25 đ
 Gọi số máy của đội 1, đội 2, đội 3 lần lượt là : x, y, z 
( x, y, z nguyên dương )
Lập luận để có được: 3.x = 5.y = 6.z và x – y = 4
Biến đổi được : 3.x = 5.y = 6.z 
Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có : 
 x = 10 ; y = 6 ; z = 5
 Vậy số máy của đội 1, đội 2, đội 3 lần lượt là : 10 máy, 6 máy , 5 máy
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
16
(2,5 điểm)
E
B
A
D
C
H
I
1
2
1
2
Vẽ hình đúng
Chứng minh được ABI = DBI ( c-g-c)
IA = ID
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
ABI = DBI 
Chứng minh được IAE = IDC ( g-c-g)
0,25 đ
0,50 đ
IAE = IDC AE = DC BE = BC
Chứng minh BHE = BHC ( c – g- c)
Mà (kề bù )
Vậy : BH CE
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
17
(0.5 điểm )
 a + b = 2c ; b = c = 2a ; c + a = 2b
P = = 
 = 
0,25 đ
0,25 đ
Lưu ý :
+ Mọi cách làm khác nếu đúng và lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa theo biểu điểm của từng câu , từng bài đó
+ Điểm toàn bài được làm tròn đến 01 chữ số thập phân. ( Ví dụ : 3,25 3,3 ; 5,75 5,8 )

Tài liệu đính kèm:

  • docDE DAP AN TOAN7 HKI PHU MY 1415.doc