Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 12 - Đề tham khảo số 3 năm học 2015-2016

pdf 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 704Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 12 - Đề tham khảo số 3 năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 12 - Đề tham khảo số 3 năm học 2015-2016
 gv soạn: Trần Thanh Tùng 
THPT THỐT NỐT ĐỀ KIỂM MÔN TOÁN TRA HỌC KỲ 1 
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3 NĂM HỌC 2015-2016 
 Thời gian 180 phút 
NỘI DUNG ĐỀ 
Câu 1 (2 điểm) : Cho hàm số 
2 1
1
x
y
x



a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 
b) Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số đã cho biết tt vuông góc với dt 2015
4
x
y   
Câu 2 (1 điểm) : Xác định giá trị thực của tham số m để hàm số:  3 23 2 1 4m xy x    đạt 
cực tiểu tại 2x  
Câu 3 (1 điểm) : Tìm GTLN, GTNN của hàm số 
2( ) 4 5f x x x   trên đoạn [ 4;3] . 
Câu 4 (1 điểm): 
a) Tính giá trị của biểu thức: 
2log8log
4log
2
1
4
1
7125
9
49.2581










P 
b) Cho hàm số sin xy e CMR: '.cos .sin '' 0y x y x y   
Câu 5 (1 điểm): Giải phương trình và bất phương trình sau trên tập số thực 
a) 
2 2 13 9 0x x x     b) 5 5log 4log 5 1xx    
Câu 6 (1 điểm): Cho mặt nón có chiều cao là 3a và bán kính đường tròn đáy là 2a . Cắt mặt nón 
theo mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón tạo với mặt phẳng đáy góc 600 tính điện tích của thiết diện 
được tạo thành. 
Câu 7 (1 điểm): Tính điện tích xung quanh và thể tích của khối trụ được tạo thành khi cho hình 
vuông ABCD có cạnh 2a quay quanh một cạnh của nó. 
Câu 8 (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA vuông góc 
với mp(ABCD), cạnh SC = 2a . 
a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD. 
b) Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. 
Câu 9 (1 điểm): Cho   4 2:mC y x mx m   . Tìm m để  mC cắt đường thẳng : 1d y  tại 4 
điểm phân biệt. 
----hết đề 3---- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_on_tap_12_hkI_de_so_3.pdf