Đề kiểm tra học kì II Tin học lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Vũ Khánh Ly

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 262Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Tin học lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Vũ Khánh Ly", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II Tin học lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Vũ Khánh Ly
Ngày soạn: / / 2016
Ngày giảng: Lớp 7A. Ngày/ ../ 2016. Sĩ số:/ ...........
 Lớp 7B. Ngày/ .../ 2016. Sĩ số:/ ...
Tiết 70
KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Tin Học 7
I. Mục tiêu:
1. kiến thức :
- Thực hiện định dạng một trang bảng tính
- Thực hiện được sắp xếp, tìm kiếm và lọc dữ liệu
- Thực hiện vẽ đồ thị
2. Kỹ năng :
- Giúp HS hình thành kỹ năng : Định dạng trang tính ; Sắp xếp và lọc dữ liệu ; Vẽ biểu đồ
3. Thái độ
- Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra: 
- Hình thức : Thực hành
- Cách tổ chức kiểm tra : Cho Hs làm bài kiểm tra trên máy tính
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra :
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Định dạng trang tính
- Thực hiện định dạng một trang bảng tính
Số câu: 
Số điểm: 
1 (C1-a)
2 = 20%
1
2 = 20%
2.Sắp xếp và lọc dữ liệu
- Thực hiện được sắp xếp, tìm kiếm và lọc dữ liệu
Số câu: 
Số điểm: 
1( C1- b,c)
5 = 50%
1
5 = 50%
3. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
- Thực hiện vẽ biểu đồ 
Số câu: 
Số điểm:
1(C2)
3 = 30%
1
3 = 30%
Tổng số câu: 
Tổng số điểm: 
1
7 = 70%
1
3 = 30%
2
10= 100%
IV: Biên soạn đề kiểm tra
C. PHẦN THỰC HÀNH ( 10 điểm): 
Cho dữ liệu như bảng sau:
Câu 1: 
a/ Nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu trên
b/ Copy dữ liệu sang vùng khác và sắp xếp cột nông nghiệp theo thứ tự giảm dần.
c/ Copy dữ liệu sang vùng khác và lọc ra 4 tổng giá trị sản xuất cao nhất.
Câu 2: Copy dữ liệu sang vùng khác và vẽ biểu đồ cột	
V. Hướng dẫn chấm điểm, biểu điểm.
C. PHẦN THỰC HÀNH ( 10 điểm): 
Câu
Đáp án
Điểm
1
(7 điểm)
a. Nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu trên.	
b/ Copy dữ liệu sang vùng khác và sắp xếp cột nông nghiệp theo thứ tự giảm dần.
c/ Copy dữ liệu sang vùng khác và lọc ra 4 tổng giá trị sản xuất cao nhất.
2
2
3
2
(3 điểm)
- Copy dữ liệu sang vùng khác và vẽ biểu đồ cột	
3
Duyệt của tổ chuyên môn
Giáo viên ra đề 
Vũ Khánh Ly

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_Tra_Tin_HKII_Lop_7.doc