Đề kiểm tra học kì I Toán, Tiếng việt lớp 1 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Đa Kao

docx 7 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 05/02/2021 Lượt xem 332Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Toán, Tiếng việt lớp 1 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Đa Kao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Toán, Tiếng việt lớp 1 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Đa Kao
Trường Tiểu học Đa Kao
Lớp 1 ..
Họ tên:
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Toán - lớp 1.
Năm học: 2015 – 2016.
Thời gian: 35 phút.
Điểm
Người chấm
Bài 1 (1 điểm): Số ?
 0 0 
0 0 
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 .. .. .. ..
Bài 2 (1 điểm): Viết số ?
1
2
4
6
8
Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1) 5 + 1 + 2 = . 2) 9 - 5 – 0 = ..
A. 8 A. 3
 B. 9	 B. 4
C. 10 C. 5
Bài 4 (3 điểm): Tính ?
 5
 3
 .. 
+
 4
 6 
 .
..
 ..
.
..
 . ... . . . 
+
 10
 2
........ . 
–
 8
 4
. . 
–
Bài 5 (1 điểm): Điền số ?
a. Có ..hình tam giác b. Có ..hình vuông
Bài 6 (2 điểm): Viết phép tính thích hợp?
Bài 7 (1 điểm): 
<
>
=
?
 4 + 1 7 10 9 + 1
TRƯỜNG TH: ĐA KAO
LỚP 1:....................................
Họ và tên:...............................
KIỂM TRA HỌC K̀Ì I
MÔN: TIẾNG VIỆT-LỚP 1
NĂM HỌC: 2014-2015
THỜI GIAN: 40 PHÚT
ĐIỂM
NGƯỜI CHẤM
Bài đọc
Phát âm phần đầu của tiếng: ca, loa, bà, thủy, bàn, tất, mập, nai.
STT
Từ/tiếng
(GV đọc)
Tên âm
(HS phát âm)
Đúng
Sai
Không có câu trả lời
MẪU
nhà
/nhờ/
GV phát âm mẫu tiếng /nhà/, HS xác định phần đầu của tiếng là /nhờ/. Nếu HS chưa làm đúng, GV làm mẫu.
1
ca
2
loa
3
bà
4
thủy
5
màn
6
tất
7
tập
8
rai
Đọc phân tích các tiếng trong mô hình sau: 
 t o a n
b a 
 l a ng
 q u a
3. Đọc và nối chữ với tranh
1
nhặt rác
 a 
2
chăn bò
 b 
lau nhà
3
 c 
 4. Đọc bài
 Cạnh sân nhà Lan là cây xoài cát. Tháng ba, hoa nở trắng cành. Đầu hè cây xoài ra quả.
 Câu hỏi
(GV hỏi)
Gợi ý câu trả lời
Đúng
Sai
Không có câu trả lời
Điểm
1. Cạnh sân nhà Lan là cây gì?
Cây xoài cát
2. Tháng ba thì hoa như thế nào?
Hoa nở trắng cành
TRƯỜNG TH ĐA KAO
LỚP 1:....................................
Họ và tên:...............................
KIỂM TRA HỌC K̀Ì I
MÔN: TIẾNG VIỆT-LỚP 1
NĂM HỌC: 2014-2015
THỜI GIAN: 40 PHÚT
ĐIỂM
NGƯỜI CHẤM
Bài viết
Nghe- viết:
 Thu về
Thu đã về, nắng nhẹ nhàng, lá cây vàng thẫm. Bầy sẻ lích rích rủ nhau xây tổ.
Ghép đúng
quả xoài
ắp
ặp
oải
oài
b.... ngô
cá s....
ấu
ẩu
Gạch chân chữ viết đúng
Mẫu
Xe đạp/se đạp
bàn trân/bàn chân
quả chanh/quả tranh
Hướng dẫn chấm năm học: 2015 - 2016
1. Môn Tiếng Việt:
Lưu ý: Cách tính điểm trung bình cuối kì = (điểm đọc + điểm viết): 2
Bài đọc: Kiểm tra kĩ năng đọc (10 điểm)
1. Xác định phần đầu của tiếng (2 điểm): mỗi tiếng đúng tính 0,25 điểm
2. Đọc phân tích các tiếng và xác định kiểu vần: (2 điểm)
- Đọc phân tích và xác định đúng kiểu vần trong 1 mô hình: 0,5
- Lưu ý: chỉ tay vào mô hình tiếng, đọc phân tích và xác định đúng vị trí âm và kiểu vần trong mô hình.
3. Đọc và nối chữ với tranh: (1 điểm)
Đọc và nối đúng 1 tranh( 2a, 3c): 0,5 điểm
4. Đọc bài ( 5 điểm)
- Đọc đúng (đúng tiếng, tốc độ tối thiểu khoảng 20 tiếng/phút): 4đ 
- Trả lời được câu hỏi : 1 điểm ( mỗi câu đúng: 0,5đ)
- Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm.
_____________________________________________
B. Bài viết: Kiểm tra kĩ năng viết (10 điểm)
Chính tả (7 điểm)
 Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0,25 điểm.
Ghép đúng (1 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
Gạch chân chữ viết đúng (1 điểm): Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
Trình bày, chữ viết: 1 điểm
_____________________________________________
2. Môn : Toán
Bài 1: (1 điểm) Học sinh điền đúng mỗi số đạt 0,25 điểm.
Bài 2: (1 điểm )Học sinh điền đúng mỗi số đạt 0,25 điểm.
Bài 3: (1 điểm) Học sinh khoanh đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm.
Bài 4: (3 điểm) Học sinh thực hiện đúng mỗi phép tính đạt 0,75 điểm.
Bài 5: (1 điểm) Học sinh điền đúng mỗi số đạt 0,5 điểm.
Bài 6: (2 điểm) Học sinh viết đúng phép tính thích hợp vào ô trống 
Bài 7: (1 điểm) Học sinh điền đúng mỗi dấu đạt 0,5 điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KT_LOP_1_MON_TOAN_TV_CNGD.docx