Đề kiểm tra học kì I Tin học lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Võ Thị Sáu

docx 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 318Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Tin học lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Võ Thị Sáu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Tin học lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Võ Thị Sáu
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Từ máy tính đến mạng máy tính
Biết được mạng máy tính là gì?
Hiểu mạng khơng dây được kết nối bằng gì
 Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%
1
0.5đ
5%
2
1đ
=10%
Tổ chức và truy cập thơng tin trên Internet
Hiểu được đâu là trình duyệt web, đâu là máy tìm kiếm
Vận dụng lưu các hình ảnh trên trên trang web
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1đ
10%
1
2đ
20%
3
3đ
=30%
Tìm hiểu thư điện tử
Hiểu đâu là địa chỉ thư điện tử
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%
1
0.5 đ
=5%
Tạo trang web bằng phần mềm Kompozer
Biết chền hình ảnh bằng nút lệnh nào
Biết tạo liên kết
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%
1
1.5đ
15%
2
2đ
=20%
Bảo vệ thơng tin máy tính
Biết Virus là gì
Hiểu sao lưu dự phịng để bảo vệ thơng tin trên máy tính
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%
1
0.5đ
5%
2
1đ
=10%
Tin học và xã hội
Biết được ứng dụng của tin học
Hiểu tin học và máy tính gĩp phần làm phát triển xã hội
Biết được lợi ích và mặt trái của tin học đối với con người
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%
1
0.5đ
5%
1
1.5đ
15%
3
2.5đ
=25%
Tổng số câu
Tổng số điểm
%
4
2
20%
6
3
30%
1
2đ
20%
2
3
30%
13
10
=100%
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
 Họ và tên:.
MƠN: TIN HỌC 9
 Lớp: 9
Thời gian: 45 phút (khơng kể giao đề)
Điểm 
Đề 901
Phần 1: Trắc nghiệm(5 điểm). (Khoanh trịn vào đáp án em cho là đúng nhất)
Câu 1: Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?
A. Mạng cĩ dây và mạng khơng dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng
B. Mạng cĩ dây và mạng khơng dây
C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng
D. Mạng LAN và mạng WAN
Câu 2: Để sử dụng thư điện tử người gửi và người nhận cần phải cĩ:
 A. Mạng máy tính. 	B. Tài khoản thư điện tử
 C. Mạng Internet. 	D. Phương thức vận chuyển
Câu 3: Virus máy tính là gì ?
 A. Virus sinh học
 B. Virus lây lan qua đường hô hấp 
 C. là chương trình hay đoạn chương trình có khả năng lây nhiễm qua các chương trình hoặc tệp tin khi được kích hoạt 
 D. Virus H5N1
Câu 4: Sao lưu bằng phương pháp sao chép thơng thường nhằm:
 A. Bảo vệ máy tính	B. Bảo vệ đĩa cứng	
 C. Bảo vệ thơng tin máy tính	D. Bảo vệ đĩa mềm
Câu 5: Mạng khơng dây được kết nối bằng :
 A. Cáp quang 	B. Cáp điện
 C. Bluetooth	D. Sĩng điện từ, bức xạ hồng ngoại
Câu 6: Khi muốn chèn một ảnh vào trang web ta sử dụng nút lệnh nào sau đây ?
 A. 	B. 	 C. 	D. 
Câu 7: Muốn truy cập trang Web thì máy tính phải cĩ phần mềm:
 A. Kompozer	 	 B. Powerpoint	
 C. Word	 D. Trình duyệt Web
Câu 8. Việc ứng dụng tin học trong xã hội cĩ lợi ích:
 A. Phát triển kinh tế và xã hội	
 B. Tiếp cận được thơng tin
 C. Làm tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lý
 D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 9. Tin học và máy tính đã trở thành động lực và lực lượng sản xuất, gĩp phần:
 A. Phát triển kinh tế và xã hội	B. Tiếp cận được thơng tin
 C. Làm tăng hiệu quả sản xuất	D. Cung cấp dịch vụ và quản lý
Câu 10. Trong các đáp án sau đây đâu là máy tìm kiếm:
 A. www.googlecom.vn 	B. www.nasa.go
 C. www. yahoo.comvn 	D. www.bing.com
Phần 2. Tự luận (5 điểm)
Câu 1. Nêu các bước lưu hình ảnh trên trang web? (2đ)
Câu 2. Em hãy chỉ ra lợi ích và mặt trái của tin học và máy tính đem lại cho con người? (1.5đ)
Câu 3. Em hãy nêu các bước thực hiện tạo liên kết đến một trang web khác? (1.5đ)
Bài làm
..
Đáp án và biểu điểm
Phần 1: Trắc nghiệm(5 điểm). (Khoanh trịn vào đáp án em cho là đúng nhất)
 Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án đề 901
A
B
C
C
D
B
D
C
A
D
Đáp án đề 902
A
C
A
C
C
D
B
B
D
A
Đáp án đề 903
A
A
B
D
C
B
D
C
D
C
Đáp án đề 904
D
B
D
A
C
D
B
C
A
C
Phần 2. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: Các bước để lưu hình ảnh trên trang web:
	B1: Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần lưu để mở bảng chọn tắt.
	B2: Chọn Save Image As, Khi đĩ một hộp thoại sẽ được hiển thị cho phép lựa chọn vị trí lưu ảnh.
	B3: Chọn thư mục để lưu ảnh và đặt tên cho tệp ảnh(nếu khơng chấp nhận tên ngầm định)
	B4: Nháy nút Save.
Câu 2: Lợi ích và tác hại của tin học và máy tính đem lại cho con người.(1.5đ)
Lợi ích: (0.75đ)
+ Giúp lưu chuyển các loại hàng hĩa cơ bản của nền kinh tế tri thức như vốn, thơng tin, tri thức cĩ thể diễn ra trên phạm vi tồn cầu.
+ Giúp tìm kiếm tất cả các thơng tin, liên lạc khơng giới hạn phạm vi.
Mặt trái:(0.75đ)
+ Ngày càng cĩ nhiều học sinh bỏ học vì chơi game, các trị chơi trực tuyến trên mạng, mê tín dị đoan, đánh bài, ngồi hàng giờ trên mạng xã hội mà khơng biết làm gì
+ Các thơng tin đưa lên mạng khơng an tồn, dễ bị đánh cắp các thơng tin quan trong, mã hĩa các dữ liệu quan trọng để tống tiền
Câu 3: Các bước thực hiện tạo liên kết đến một trang web khác (1.5đ)
 B1: Chọn phần văn bản muốn tạo liên kết.
 B2: Nháy nút Link trên thanh cơng cụ, XHHT Link properties
 B3: Nhập địa chỉ của trang web đích vào ơ Link Location. Nếu trang web đích thuộc cùng website, ta cĩ thể nháy nút open để tìm.
 B4: Nháy OK để kết thúc.
KIỂM TRA HỌC KÌ I
I /MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Khắc sâu các kiến thức và chương trình đã học, Mạng máy tính và Internet, cách thức tổ chức và truy cập internet, thư điện tử, Cách tạo trang web bằng Kompozer, Cách bảo vệ thơng tin máy tính, tin học và xã hội.
2. Kỹ Năng: - Biết sử dụng các trình duyệt để truy cập web để đọc thơng tin, tìm kiếm, lưu các thơng tin hình ảnh, lưu cả trang web.
	- Biết cách sử dụng phần mềm Diệt virus và sao lưu dự phịng các thơng tin cần thiết.
	- Biết tạo trang web đơn giản bằng phần mềm Kompozer.
3. Thái độ: Hình thành thái độ trung thực, nghiêm túc khi làm bài.
II/ CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Giáo trình, đề bài.
2. Học sinh: Học và chuẩn bị bài ở nhà.
III /PHƯƠNG PHÁP:
Thi viết trên giấy.
IV/ MA TRẬN ĐỀ

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tr_ki_1_tin_92016_2017_moi_nhat_co_ma_tran.docx