Đề kiểm tra học kì I Tin học lớp 12 lần 2 - Năm học 2015-2016 - Trường THPT Mỹ Bình

doc 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 579Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Tin học lớp 12 lần 2 - Năm học 2015-2016 - Trường THPT Mỹ Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Tin học lớp 12 lần 2 - Năm học 2015-2016 - Trường THPT Mỹ Bình
SỞ GD VÀ ĐT LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: Tin học	KHỐI: 12	CHƯƠNG TRÌNH: Cơ bản HỆ: THPT
Thời gian làm bài: 15 phút. ( Không kể thời gian phát đề.)
ĐỀ 2: Khoanh tròn hoặc điền khuyết vào đáp án đúng từ câu 1 đến câu 8
Câu 1(2điểm): Để xoá bản ghi, ta chọn bản ghi cần xoá rồi nhấn phím..................., khi xuất hiện hộp thoại khẳng định xóa, ta chọn................... Hãy điền các nội dung còn trống ở trên.
Câu 2(1điểm): Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn thêm vào một bản ghi mới ta thực hiện:
Edit → New Record.
File → New Record.
Insert → New Record.
Tools → New Record.
Câu 3(1điểm): Trong khi làm việc với bảng,muốn xoá một bản ghi trong bảng, ta thực hiện: mở bảng, chọn bản ghi và .→ Delete Record
Insert
Tools
Edit
File
Câu 4(1điểm): Trong access, nút lệnh bên có chức năng gì? 
Lọc theo mẫu
Sắp xếp tăng dần
Sắp xếp giảm dần
Lọc theo ô dữ liệu đang chọn
Câu 5(2điểm): Trước khi sắp xếp các bản ghi, ta cần phải:
Chọn.. cần sắp xếp trong chế độ hiển thị trang ..
Câu 6(1điểm): Nút lệnh Filter by Selection có ý nghĩa là: 
Để lọc theo ô
Để xóa lọc
Để lọc và xóa lọc
Để lọc theo mẫu
Câu 7(1điểm): Nhấn tổ phím Ctrl+P có chức năng gì?
Cập nhật dữ liệu.
Sắp xếp và lọc
Tìm kiếm đơn giản
In dữ liệu
Câu 8(1điểm): Trong bảng HOC_SINH như sau:
Để hiển thi những học sinh thuộc tổ 1 thì em chọn thao tác nào sau đây:
Chọn trường To→ nháy nút → nháy nút Remove
Chọn ô 1 trong trường To→ nháy nút → nháy nút Remove Filter
Chọn trường To→nháy nút → nháy nút → nháy nút Remove Filter
Chọn trường To→ nháy nút → nháy nút Remove Filter

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_Kiem_tra_15_phut_mon_Tin_hoc_lop_12_lan_2_De_2_HK_I_Nam_hoc_20152016.doc