Đề kiểm tra học kì I Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Trần Quang Khải

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 18/02/2021 Lượt xem 237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Trần Quang Khải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Trần Quang Khải
TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI
Họ tên: 	
Lớp: 	
SỐ 
BÁO 
DANH
KTĐK – HỌC KÌ I – 2016 - 2017
Môn: LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ LỚP 4/2
Ngày: ... /./2016
(Thời gian: 40 phút)
Giám thị 
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm
Nhận xét
Giám khảo 1
Câu 1 : 
 / 0.5đ
Câu 2 : 
 / 1đ
Câu 3 : 
 / 1đ
Câu 4 : 
 / 1đ
Câu 5 : 
 / 2đ
PHẦN LÀM BÀI CỦA HỌC SINH
LỊCH SỬ :
Câu 1: Trước cuộc xâm lược của quân Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương:
 (Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất)
a.
Xây dựng phòng tuyến kiên cố.
b.
Đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc.
c.
Chờ giặc tới để tiêu diệt.
d.
Giảng hòa với giặc.
Câu 2: Hãy nối từ ngữ cột A với từ ngữ cột B cho thích hợp:
 A
B
Thời Văn Lang,
Triệu Đà chiếm được Âu Lạc.
Năm 179 TCN,
người đứng đầu nhà nước gọi là Hùng Vương.
Mùa xuân năm 40,
Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn.
Năm 968,
Hai Bà Trưng khởi nghĩa.
Câu 3: Em nêu nhận xét đúng sai các câu sau :
 (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống)
a.
Vào thời Trần, giặc Mông – Nguyên xâm lược nước ta 3 lần.
b

Thời Trần,Hà đê sứ là chức quan tuyển mộ người đi khai hoang.
Câu 4: Em hãy điền tên người thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :
c.
..được Thái hậu họ Dương và cả triều đình ủng hộ lên làm vua.
d.
Chiến thắng giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng do ............................chỉ huy.
Câu 5: Vì sao Nhà Trần coi trọng việc đắp đê ?
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 6 : 
 / 0.5đ
Câu 7 : 
 / 1đ

Câu 8 : 
 / 1đ
Câu 9 : 
 / 1đ
Câu 10 :  / 1đ
	B. ĐỊA LÍ :
Câu 6: Dãy núi dài nhất ở vùng núi phía Bắc là:
(Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất)
a.
dãy Ngân Sơn.
c.
dãy Đông Triều.
b.
dãy Sông Gâm.
d.
dãy Hoàng Liên Sơn.
Câu 7: Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên liên quan đến hoạt động sản xuất là:
(Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho thích hợp)
 A
B
Đồng cỏ xanh tốt
xây dựng nhà máy thủy điện.
Nắng nóng kéo dài
bơm hút nước ngầm lên để tưới cây.
Đất ba dan
chăn nuôi gia súc.
Nhiều ghềnh thác
trồng cây công nghiệp lâu năm.
Câu 8: Em nêu nhận xét các câu sau:
 (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống)
Hệ thống đê là công trình vĩ đại của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.
Khai thác dầu mỏ đang được phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 9: Nguyên nhân nào làm cho đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước? 
Câu 10: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ rừng ở Tây nguyên?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ LỚP 4
KTĐK HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2016 – 2017
Câu 1 : b (1 điểm)
Câu 2 : 
Thời Văn Lang,/ người đứng đầu nhà nước gọi là Hùng Vương.
Năm 179 TCN,/ Triệu Đà chiếm được nướcÂu Lạc.
Mùa xuân năm 40,/ Hai Bà Trưng khởi nghĩa.
Năm 968,/ Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn.
- Học sinh trả lời được 4 ý trở lên được 1 đ, trả lời 2 đến 3 ý được 0.5 đ
Câu 3 : Đ,S
Câu 4 : 
c.
Lê Hoàn được Thái hậu họ Dương và cả triều đình ủng hộ lên làm vua.
d.
Chiến thắng giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền chỉ huy.
- Điền mỗi ý đúng được 0.5.
Câu 5 : Tham khảo :
- Thời Trần, nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.
 -Sông ngòi chằng chịt là nguồn nước dồi dào cho viêc cấy, trồng.
 -Song lụt lội phá hoại mùa màng, vì thế Nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê.
 -Hệ thống đê giúp cho nông nghiệp phát triển.
Học sinh trả lời được mỗi ý đúng được 0.5 đ
Câu 6 : d Dãy Hoàng Liên Sơn. (1 điểm)
Câu 7 : Đồng cỏ xanh tốt/	 chăn nuôi gia súc.
Nắng nóng kéo dài/ 	bơm hút nước ngầm lên để tưới cây.
Đất ba dan/ 	trồng cây công nghiệp lâu năm.	
Nhiều ghềnh thác/ 	xây dựng nhà máy thủy điện. 
- Học sinh trả lời được 4 ý trở lên được 1 đ, trả lời 2 đến 3 ý được 0.5 đ
Câu 8 : Đ; S	
- Học sinh trả lời được 4 ý trở lên được 1 đ, trả lời 2 đến 3 ý được 0.5 đ
Câu 9 : - Đất phù sa mầu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.
- Học sinh trả lời được 3 ý được 1 đ, trả lời 2 ý được 0.5 đ
Câu 10 : Tham khảo :
	- Không khai thác rừng bừa bãi.
	- Không đốt phá rừng làm nương rẫy.
	- Tạo điều kiện để bà con định canh, định cư.
	- Mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp hợp lí.
- Học sinh nêu được 3 ý là 1 đ, 2 ý được 0,5đ.

Tài liệu đính kèm:

  • doclich_su_va_dia_li_cuoi_ki_1_lop_4.doc