Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2015-2016

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 270Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2015-2016
Họ và tên: .. Ngày 23/12/2015
ÔN TẬP TOÁN- HỌC KÌ I (40 phút) 
I/ TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
1) 4m2 7dm2 =  dm2 . Số cần điền vào chỗ trống là :
a) 47 b) 407 c) 4007 d) 40007
2) 4 phút 18 giây =  giây. Số thích hợp để điền vào chỗ trống là :
a) 418 b) 58 c) 258 giây d) 258
3) Kết quả của phép nhân 97 x 11 là :
a) 1706 b) 1607 c) 1076 d) 1067
4) 6 tạ 80 kg =  kg. Số thích hợp để điền vào chỗ trống là :
a) 680 b) 6080 c) 6008 d) 60800
5) 2 m2 15cm2 = . cm2. Số cần điền vào chỗ trống là :
a) 215 b) 2015 c) 20015 cm2 d) 20015
6) Số dư trong phép chia 21400 : 30 là
a) 0 b) 1 c) 2 d) 10
II/ TỰ LUẬN : 
1) Đặt tính rồi tính : 
12074 + 359 285 
280 397 - 52418 
157 x 320 
3048 : 24
2) Tính giá trị của biểu thức : 
6784 : 64 x 137 - 4789
3) Tìm y : 
a) y : 45 = 209 
b) ( 52577 – 45869 ) : y = 4
4) Một kho lương thực nhập gạo về trong hai ngày, trung bình mỗi ngày nhập được 2 tấn 400 kg gạo. Biết rằng ngày thứ hai nhập được kém ngày thứ nhất 6 tạ gạo. Hỏi mỗi ngày cửa hàng nhập bao nhiêu kg gạo ? 
5)Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
37 x 1675 - 674 x 37 - 37
9720 : 90 – 720 : 90

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_i_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2015_2016.doc