Đề kiểm tra cuối học kì I Toán lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Văn Tài 2

doc 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 09/02/2021 Lượt xem 237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I Toán lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Văn Tài 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối học kì I Toán lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Văn Tài 2
Trường Tiểu Học Tài Văn 2 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp 4. . . . . . . . . NĂM HỌC: 2016 – 2017
Họ và tên:.. Môn Toán
 Thời gian: 60 phút
Điểm
Nhận Xét
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: 7 m2 =  cm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : (0,5 điểm)
	A. 70 000 	B. 700 
	C. 70	D. 7 000 
Câu 2: Một năm nhuận có bao nhiêu ngày: (0,5 điểm)
	A. 365 	B. 366 
	C. 367	D. 364 
Câu 3: Số lớn nhất gồm 5 chữ số là : (0,5 điểm)
	A. 9 876 	B. 10 000 
	C. 9 999 	 	D. 99 999
Câu 4: Năm 2 005 thuộc thế kỉ: (0,5 điểm)
	A. 18 	B. 19 
	C. 21 	D. 20
Câu 5: Trong các số sau : 157 ; 234 ; 625 ; 750. Số nào chia hết cho 2. (0,5 điểm)
	A. 157 ; 234 
	B. 234 ; 625 
	C. 625 ; 750 
	D. 234 ; 750
Câu 6: Trong các số sau: 167 382; 167 832; 168 732; 168 723. Số nào lớn nhất là : (0,5 điểm)
	A. 167 382 	B. 167 832
	C. 168 732	D. 168 723 
Câu 7: Trong các số sau: 104; 248; 145; 264 . Số nào chia hết cho 5. (0,5 điểm)
	A 104	B. 145
	C. 248	D. 264
Câu 8: Chu vi của hình vuông là: (0,5 điểm) A B
	 5 cm	
 	 D C
A/ 25 cm 	B/ 20 cm	C/ 10 cm 	D/ 50 cm
II/ PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
1/ = (1 điểm)
16 750. . . . . .16 751
51 264. . . . . .51 262 
8 972 . . . . . . 10 000
12 000. . . . . .11 200
2/ Chiều cao của 3 bạn: An, Huệ, Bình lần lượt là 65 cm, 73 cm, 93 cm. Hỏi trung bình chiều cao của mỗi bạn là bao nhiêu xăng – ti – mét. (1 điểm)
Bài làm
3.a/ Đọc các số sau: (0,5 điểm)
9 260 350:	
53 180 000:	
b/ Viết các số sau: (0,5 điểm)
- Năm triệu tám trăm nghìn ba trăm:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Một triệu hai trăm ba mươi tám nghìn chín trăm linh bốn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a/ 43 524 – 16 282
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b/ 24 684 + 56 706
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c/ 538 x 27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d/ 8 892 : 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5/ Cứ 16 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 416 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà? (1 điểm)
Bài làm
GVCN
Lý Huỳnh
Tổ trưởng
Hoàng Thị Tuyết Mai
ĐÁP ÁN TOÁN
I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
A
B
D
C
D
C
B
B
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
II/ PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
1/ = (1 điểm)
16 750 < 16 751
51 264 > 51 262 
8 972 < 10 000
12 000 > 11 200
2/ Chiều cao của 3 bạn: An, Huệ, Bình lần lượt là 65 cm, 73 cm, 93 cm. Hỏi trung bình chiều cao của mỗi bạn là bao nhiêu xăng – ti – mét. (1 điểm)
Bài làm
Chiều cao trung bình của mỗi bạn là:
(65 + 73 + 93) : 3 = 89 (cm)
 Đáp số: 89 cm
3.a/ Đọc các số sau: (0,5 điểm)
9 260 350: Chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn ba trăm năm mươi.
53 180 000: Năm mưới ba triệu một trăm tám mươi nghìn.
b/ Viết các số sau: (0,5 điểm)
- Năm triệu tám trăm nghìn ba trăm: 5 800 300
- Một triệu hai trăm ba mươi tám nghìn chín trăm linh bốn: 1 238 904
4/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a/ 43 524 – 16 282
 43 524 
 – 
 16 282
 27 242
b/ 24 684 + 56 706
 24 684 
 + 
 56 706
 81 490
c/ 538 x 27
X
 538
 27
 3766 
 1076
 14526
d/ 8 892 : 26
8892 26
109 342
0052
 00
5/ Cứ 16 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 416 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà? (1 điểm)
Bài làm
Số mét vuông nền nhà lát 4 065 viên gạch là:
416 : 16 = 26 (m2)
 Đáp số: 26 m2

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hk1_dap_an_2016_2017.doc