Đề kiểm tra cuối học kì I Tiếng việt lớp 1 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Dân Hòa

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 425Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I Tiếng việt lớp 1 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Dân Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối học kì I Tiếng việt lớp 1 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Dân Hòa
Trường tiểu học Dân Hịa
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017
Họ và tên ..........
MƠN : TIẾNG VIỆT Lớp 1
Lớp: 1/
Thời gian: 60 phút
Điểm
Chữ ký của giáo viên chấm
Điểm đọc
Điểm viết
Điểm chung
A. PHẦN ĐỌC: 10 điểm
I. Đọc thành tiếng: ( 6 điểm )
1. Đọc thành tiếng các vần:
	oi am iêng ut
2. Đọc thành tiếng các từ ngữ:
	bố mẹ quê hương bà ngoại già yếu
3. Đọc thành tiếng các câu:
Đi học thật là vui. Cơ giáo giảng bài. Nắng đỏ sân trường. Điểm mười thắm trang vở.
II. Đọc hiểu: (4 điểm)
1. Nối câu ( theo mẫu ): 3 điểm.
Đi học
Cơ giáo
Nắng đỏ
giảng bài
sân trường
thắm trang vở
thật là vui
Điểm mười
2. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ơ trống: ( 1điểm )
	Lưỡi c. con c...
B. PHẦN VIẾT: 10 ĐIỂM
1. Các vần: ( 3 điểm )	ay 	eo 	uơm 	 iêng 	 ưt 	 êch
2. Các từ ngữ: ( 4 điểm )	bàn ghế 	bút mực 	cơ giáo 	học sinh
3. Câu: ( 3 điểm )	Làng em vào hội cồng chiêng
BIỂU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TIẾNG VIỆT KHỐI 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
Phần A. đọc (6 điểm) bài tập (4 điểm)
Giáo viên cho học sinh đọc bài (các vần, từ ngữ, câu tùy trình độ của học sinh giáo viên chấm điểm như sau:
 Đọc to rõ ràng đúng các vần, từ ngữ, câu cho 5 – 6 đ
 Đọc đúng các câu, vần từ ngữ, câu nhưng còn chậm 4 – 5 đ
 Đọc chưa đúng các vần, từ ngữ, câu còn sai ít 3 – 4 đ
 Chưa biết đọc còn sai nhiều vần, từ ngữ, câu 1 – 2 đ
Bài tập : 1. Nối đúng mỗi từ 1 đ
 HS nối tạo thành từ : cô giáo giảng bài; nắng đỏ sân trường; điểm mười thắm trang vở 
 2. Điền đúng các từ mỗi từ 0,5 đ
 HS diền đúng tạo thành từ : lưỡi cưa; con cua
Phần B. Viết:
Giáo viên viết các vần và từ, câu sau: (ay,eo, uơm, iêng, ưt, êch; bàn ghế, bút mực, 	cơ giáo, học sinh; Làng em vào hội cồng chiêng) lên bảng lớp để học sinh nhìn và viết vào giấy kiểm tra. Yêu cầu học sinh viết 1 dịng vần và 1 dịng từ, 1 dịng câu.
- Viết đúng mẫu, đúng cỡ, trình bày đẹp 10 điểm.
- Học sinh khơng đạt yêu cầu trên giáo viên dựa vào bài viết của học sinh lớp mình mà cho điểm phù hợp với từng đối tượng học sinh

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_cuoi_ky_1_mon_TV_Lop_1.doc