Đề kiểm tra chương Một - Đại số lớp 7

docx 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 556Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương Một - Đại số lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương Một - Đại số lớp 7
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - ĐẠI SỐ 7 
(Thời gian làm bài: 45 phỳt)
I . TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Hóy chọn đỏp ỏn đỳng của cỏc cõu sau:
Cõu 1: Kết quả là: 
 A. B. 	 C. 	 D. 
Cõu 2: Cho = 2 thỡ :
 A. x = 2	 B. x = – 2	 C. x = 2 hoặc x = – 2 	 D. x = 0
Cõu 3: Cho tỉ lệ thức . Kết quả x bằng :
A. – 8	B. – 9	 C. – 10	D. – 7
Cõu 4: Kết quả của phộp tớnh là:
A. 	B. 	C. 1	D. 
Cõu 5: Cho thỡ m bằng :
A. 2	B. 16	 C. 8	D. 4
Câu 6: Trong các số sau, số nào không là số vô tỉ:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Cõu 7: Làm trũn số 3,2658 đến chữ số thập phõn thứ 2 , kết quả là:
3,26 B. 3,27 C. 3,28 D. Kết quả khỏc
Cõu 8: Trong cỏc số :23/8 , 12/25 , 10/7 , 13/16 thỡ số thập phõn vụ hạn tuần hoàn là:
 A 23/8 , B.12/25 , C. 10/7 , D.13/17 
II. TỰ LUẬN 6 điểm): 
Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (Tính một cách hợp lý nếu có thể):
Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết: 
Bài 3 (2 điểm): Hai lớp 7A và 7B lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của 7A và 7B là 0,6 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 30 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được.

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_Kiem_Tra_Dai_So_7.docx