Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 9 - Đề 10 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 22/06/2024 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 9 - Đề 10 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 9 - Đề 10 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
 Họ và tên: . Ngày tháng 10 năm 2017
Điểm
Lời phê của thầy giáo
ĐỀ 10
I- TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 
Câu1 (1điểm). Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả mà em chọn:
Cho hình vẽ:
 a) Sina bằng
 A. B. C. D. 
 b) cotb bằng:
 A. B. C. D.
Câu 2 (1điểm) Các câu sau đúng (Đ) hay sai(S)?
a) Sin2a = 1 – cos2a (Với a là góc nhọn).
b) Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc BC) thì AH2 = BH.AC 
II- TỰ LUẬN: (8 điểm) 
Câu 3: (1,5 điểm) Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự giảm dần (không dùng máy tính): cot 100; tan380 ; cot360 ; cot 200
Câu 4. (2 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 6cm, AC = 4,5cm.
 Tính các tỉ số lượng giác của góc B.
Câu 5. (3,5 điểm). Cho ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH.
Tính BC, AH.
Tính góc B, góc C.
Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.
Câu 6. (1 điểm). Cho tana = 2. Tính sina ; cosa ; cota ? 
-------------*-------------
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 ĐỀ 10
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Câu 1. (1điểm) Mỗi ý đúng 0.5đ: a, C b, A
Câu 2: (1điểm) Mỗi ý đúng 0.5đ: a, Đ b, S
B. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm) 
Câu 3: (1,5 điểm) Theo đề bài: cot 100; tan380 ; cot 360 ; cot 200
 hay cot 100; cot 520 ; cot360 ; cot 200 
 mà cot 100 cot 200 cot 360 cot520 
Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: cot 100 ; cot 200 ; cot 360 ; tan 380 
Câu 4. (2 điểm). ABC vuông tại A theo định lí Py-ta-go ta có: BC2 = AB2 + AC2 
Suy ra: 
Theo định nghĩa tỉ số lượng giác trong tam giác vuông, ta có:
Câu 5. (3,5 điểm)
a) - Vẽ hình đúng 
 - Tính được BC = 5cm 
 - Áp dụng hệ thức: b.c = ah ta có: 3.4 = AH.5 
 nên AH = 2,4cm 
b) Tính được sinB = nên góc B 530
 do đó góc C 370 
c) Theo tính chất đường phân giác ta có: 
 Theo tính chất tỉ lệ thức ta có: 
 thay số: EC = cm 
 Tính được EB = cm 
Câu 6 (1điểm) 
Ta có: tana = 2 
Mặt khác: sin2a + cos2a = 1 
Nên (2cosa)2 + cos2a = 1 5cos2a = 1 cosa =
Vậy sina = 2; cosa = ; cota =

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_i_mon_hinh_hoc_lop_9_de_10_nam_hoc_2017_2.doc