Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 9 - Đề 1 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 24/06/2024 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 9 - Đề 1 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 9 - Đề 1 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
 Họ và tên: . Ngày tháng 9 năm 2017
ĐỀ 1
Bài 1: (1,5 điểm) Biết sin = .Tính cos; tan; và cot.
Bài 2: (1,5 điểm) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần (không sử dụng máy tính): tan250, cot730, tan700, cot220, cot500. 
Bài 3: (1,5 điểm) Không dùng máy tính, hãy tính giá trị của biểu thức: 
M = 2014sin 2200 + sin400 + 2014cos2 200 – cos 500 + tan200 .tan700
Bài 4: (2,5 điểm) Giải tam giác vuông ABC vuông tại A biết BC = 32cm; AC = 27cm (Độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, góc làm tròn đến độ)
Bài 5: (3 điểm) Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cm
Chứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;
 Kẻ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC;
Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.
-------------*-------------
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 ĐỀ 1
Bài 1: (1,5 điểm) Tính đúng: cos = ; 
 tg = ; 
 cotg = 
Bài 2: (1,5 điểm) Đổi tất cả các tslg sang cot hoặc tan	
 Sắp xếp: Cot730, tan250, cot500, cot220, tan700	 
Bài 3: (1,5 điểm)
M = 2014sin 2200 + sin400 + 2014cos2 200 – cos 500 + tan200 .tan700 
M = 2013(sin 2200 + cos2 200 ) + sin400 – sin400 + tan200cot200 
	 M = 2014 .1 + 0 + 1 = 2015
Bài 4: (2,5 điểm)
	 Tính đúng: AB = 17,176(cm) 
 Tính đúng: góc C 320 ; 
 góc B 580 
Bài 5: (3 điểm) Vẽ hình 
 Ta có: 52 + 122 = 132 
 AB2 + AC2 = BC2 
 ABC vuông tại A 
 AH = = (cm) 
 Ta có: AHB vuông tại H mà HEAB 
 tại E nên AH2 = AE.AB 
 AHC vuông tại H mà HFAC tại F nên AH2 = AF.AC 
 Do đó: AE.AB = AF.AC. 
c) Xét AEF và ABC
 Ta có: AE.AB = AF.AC 
 Mà góc A chung 
 Nên AEF ~ ACB (c-g-c) 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_i_mon_hinh_hoc_lop_9_de_1_nam_hoc_2017_20.doc