Đề kiểm tra chương I - Hình học khối 9

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 698Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương I - Hình học khối 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương I - Hình học khối 9
Đề kiểm tra chương I hình học 9 Họ tên ...................................................
Đề I Lớp ...................
	I/ Trắc nghiệm Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp 
	Câu 1: 
 A. sin = .................. B. cos = ................
 C. tg = .................. D. cotg=.................
	Câu 2:
 A. AB2 = ................... B. AH2 =...................
 C. AH. BC =............... D. =..................
	Câu 3: 
 A. b = a . ....................... B. b = a. ......................
 C. c = b. ........................ D. c = b .......................
	Câu 4: Khoanh tròn đáp án đúng.
 A. = 450 B. = 300
 C. = 600 D. = 900 
	II / Tự luận 
	Bài 1: 
	 Tìm x , y trong hình vẽ bên
Bài 2: Không dùng bảng số và máy tính hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn . sin240; cos350; sin540; cos700; sin780.
Bài 3: Dựng góc nhọn biết tg = 
Bài 4: Cho tam giác ABC có góc C bằng 400, góc B bằng 580 , AC = 7 cm 
	Tính ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)
	a/ Đường cao AH
	b/ Cạnh AB.
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đề kiểm tra chương I hình học 9 Họ tên ...................................................
Đề II Lớp ...................
	I/ Trắc nghiệm Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp 
	Câu 1:
 A. b2 = b’ . ..................... B. h2 = ...............................
 C. = ....................... C. a.h = ............................
	Câu2: Khoanh tròn kết quả đúng .
	 A. sin 850 cos 350 ; C. sin 380 > cos 380 ; D . sin 500 > cos 500.
	Câu 3: Khoanh tròn kết quả đúng.
	Biết cos= , sin là bao nhiêu ?
	 A. 1 B. C. D. 
	Câu 4: Khoanh tròn kết quả đúng 
Biết sin = Vậy tg là bao nhiêu ?
	 A. B. C. D. 
 II/ Tự luận:
Bài 1: Tìm x,y,z trong hình vẽ sau.
	Bài 2: Cho hình thang cân ABCD, đáy nhỏ AB= 12cm, đáy lớn CD= 18cm, và góc D = 600
	đường cao AH
	 a/ Tính AH.
	 b/ Tính diện tích của hình thang cân ABCD.
	Bài 3: Dựng góc nhọn biết sin= 
	Bài4: Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH. Cho biết BH= a ; HC = b .
	Chứng minh 
Bài làm
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDKTCHUONGI HH 9.doc